zahrádka / vinohrad

Rady do zahrady č. 2-2021. Seriál o podnožích

Pondělí Leden 25, 2021
1110

Vegetativně množené podnože pro jabloně (oddělky nebo řízkováním)

M 1- tato podnož roste bujně, je vhodná do vlhčích, obdělávaných, úrodných půd, které netrpí přísuškem. Kořenový systém je hustý, velmi bohatě rozvětvený, ale koření dosti mělce, stromky se po výsadbě velmi dobře ujímají. Je vhodnou podnoží pro zákrsky slaběji rostoucích a velmi plodných odrůd (Šampion) a pro čtvrtkmeny ostatních odrůd. Stromky na ní začínají plodit ve čtvrtém roce po výsadbě a celková plodnost je vysoká. Stromky vydrží na stanovišti přibližně třicet let.

Rouby řežeme v době vegetačního klidu. Bereme je ze silných jednoletých výhonů plodných a zdravých stromů nejlépe z jižní strany horní části koruny, kde jsou dobře vyzrálé. Bujně vyrostlé výhony, rostoucí často kolmo vzhůru do koruny ( vlky),jsou jako rouby nevhodné, právě tak jako výhony příliš slabé. Nelze použít ani výhony starší než jeden rok. Rouby peckovin odebíráme do konce ledna (třešní a višní mají být odebrány v polovině prosince).Rouby jádrovin je potřeba odebrat do konce února. Rouby označené jmenovkami

zakládáme buď do vlhkého písku v chladném sklepě, nebo do brázd

do země na severní straně budov, přihrneme je celé nebo do poloviny

zemí, aby nevysychaly. 

V lednu pravidelně kontrolujeme  uskladněné ovoce a zeleninu. Sledujeme momentální teplotu a vlhkost. Doporučená skladovací teplota  se doporučuje 2 až 6 °C a vlhkost vzduchu přibližně 85 %. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.

V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdních budek pro drobné ptactvo a jejich umístění v zahradě. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek. Zhotovené dřevěné budky pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry alespoň 14 x 14 x 25 centimetrů. Vletový otvor o průměru 3,2 až 3,5 cm je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. 

Petr Kumšta

Štítky:

zahrada