Zprávy

Největší oblibě u pěších a cykloturistů se v roce 2021 těšila Cyklostezka Mutěnka

Čtvrtek Leden 20, 2022
605
Nedávno vybudovaná přeshraniční lávka přes Moravu u Mikulčic byla v nejatraktivnějším letním měsíci méně navštěvovaná.

BRNO – Podle údajů ze sčítání cyklistů a pěších, které každoročně provádí Jihomoravský kraj na osmi vybraných cyklotrasách, projelo a prošlo od poloviny května do října 2021 nejvíce turistů -71 tisíc po Cyklostezce Mutěnka u Dubňan.

Tato rekreační stezka byla vybudovaná v roce 2012 na místě bývalé železnice Kyjov – Mutěnice. Na druhém místě skončila s odstupem trasa podél Baťova kanálu ve Strážnici (48 tisíc) a na třetím se umístila stezka spojující obec Svatobořice-Mistřín (47 tisíc).

Jihomoravský kraj v rámci svého projektu „Podpora budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a její propagace v rámci přeshraniční spolupráce JMK a TTSK“, který bude spolufinancován z prostředků Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, realizuje od května 2021 měření návštěvnosti na sedmi cyklistických trasách a stezkách v česko-slovenském příhraničí. 

Data z měření návštěvnosti jasně ukazují, že hlavní cykloturistická sezona v Jihomoravském kraji trvá od května do září, přičemž nejvyšší návštěvnost je tradičně registrována o prázdninách, kdy na jižní Moravu přijíždí desetitisíce cykloturistů z jiných krajů ČR, ale i ze zahraničí. 

„Nejvyšší návštěvnost ve sledovaných měsících roku 2021 byla zaznamenána na Cyklostezce Mutěnka, přičemž jednoznačně vede červenec s návštěvností téměř 20 tisíc. Naopak pokles návštěvnosti v červenci bylo možné pozorovat na přeshraniční lávce přes řeku Moravu u Mikulčic. Toto snížení lze vysvětlit poklesem mezistátní turistiky v důsledku pandemie COVID-19,“ okomentoval data Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. 

K měření návštěvnosti v česko-slovenském pomezí byly vybrány především rekreační stezky, což potvrzuje i rozložení návštěvnosti během dnů v týdnu. Na rekreačních stezkách dominuje návštěvnost o víkendech, kdy po nich projede a projde více než 40 % všech návštěvníků. 

„Z naměřených dat lze vyčíst, že lidé využívají některé cyklostezky nejen pro rekreaci a výlety, ale také pro cesty do práce. Prozrazují to hodinové intenzity provozu ve všedních dnech,“ upřesnil Zámečník.

Ke sčítání cyklistů a pěších Jihomoravský kraj již více než 11 let využívá automatické sčítače značky Eco-counter, které  registrují cyklisty a pěší na základě rozdílnosti teploty lidského těla a okolního prostředí. Automatické sčítače nepořizují žádný fotografický nebo video záznam, čidlo zaznamenává jen tepelný impulz při průchodu či průjezdu člověka kolem sčítače. Tento typ zařízení byl zvolen i s ohledem na maximální diskrétnost turistů při pohybu po cyklostezkách. 

„Jihomoravský kraj každoročně vyhlašuje dotační tituly v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. Výsledky měření návštěvnosti nám ukazují na efektivitu vynakládaných prostředků a pomáhají při dalším plánování investic do budování a údržby cyklostezek,“ dodal náměstek Zámečník.                                                                        (av)

Štítky: