Zprávy

Kyjov je ve třídění odpadu jednička. A Hovorany také

Čtvrtek Leden 20, 2022
965
Kontejnery na tříděný odpad bývají často přeplněné. (Foto: ilustrační foto – archiv redakce)

 

  • Region – V soutěži „My třídíme nejlépe“, kterou vyhlašuje Autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM, a.s., pod záštitou Jihomoravského kraje, zvítězil ve své kategorii měst nad 10 000 obyvatel Kyjov. Loni byl druhý. Populární soutěž se konala už pojedenácté. 

 

Do soutěže se zapojilo 670 obcí a měst Jihomoravského kraje. Hodnotila se vykazovaná data v systému EKO-KOM, především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Výsledky byly hodnoceny za období od 4. čtvrtletí 2020 do konce 3. čtvrtletí letošního roku. 

Obec Hovorany v soutěži obhájila loňskou zlatou příčku v kategorii obcí do 10 000 obyvatel, druhé jsou Čejkovice, Šardice jsou v této kategorii na pátém místě. Obec Nenkovice, která má méně než 500 obyvatel, obsadila v krajské soutěži ve své kategorii stříbrnou pozici, stejně jako loni.

Vítězné obce ve všech kategoriích si odnesly věcné ceny a také motivační příspěvek na podporu odpadového hospodářství ve výši 30 tisíc korun. Druhé místo bylo oceněno 20 tisíci a za bronzovou příčku náležela odměna 10 tisíc korun.

„Na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje připadlo v loňském roce 21,2 kg vytříděného papíru, přesně 14,8 kg plastů, 14,3 kg skla, 12,9 kg kovů a 0,2 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 63,4 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je meziroční mírný nárůst o 2,3 kg oproti roku 2019. Celkové výsledky kraje zůstávají sice mírně pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu je ale důležité, že vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá,“ zdůraznila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM. 

Pro město Kyjov bylo první místo v soutěži příjemným překvapením, protože meziroční srovnání vykazovalo mírné zhoršení v poměru separovaného a směsného odpadu, který skončil v černých kontejnerech. Odpadu, především papírových kartonů a obalových fólií v „době covidové“ přibylo, protože lidé výrazně častěji využívali zásilek z internetových obchodů. Modré  a žluté kontejnery byly tak často přeplněné. Podobná situace nastala však i v ostatních městech a obcích. 

I když ani v Kyjově není odpadové hospodářství ideální, město se snaží  podmínky pro separaci odpadu, ve spolupráci s Ekorem, meziročně zlepšovat. Přibývá komodit, které je možné vytřídit – použitý olej, plechovky, průběžně roste i počet nádob na tříděný odpad. Častější svoz by znamenal vyšší náklady, proto rozšíření kyjovského ekodvora vidí radní jako klíčový předpoklad pro uvolnění kontejnerových nádob ve městě. 

„Nový sběrný dvůr bude  na stejném místě jako ten stávající, ale dojde k jeho přestavbě a rozšíření. V tuto chvíli čekáme na vypsání příslušného dotačního titulu. Akce bude hrazena z dotačních peněz, ale zcela jistě tam bude finanční spoluúčast města,“ upřesnil mluvčí města Filip Zdražil.

Odpadové hospodářství v Kyjově bylo také tématem dotazníku,  který vyplnily na webových stránkách města asi čtyři stovky respondentů. Výsledky se v současné době vyhodnocují, město je využije ke  zpracování Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství. Cílem je  optimalizovat nakládání s odpady ve městě. 

Podle dostupné statistiky v roce 2020 73 procent obyvatel ČR aktivně třídilo odpady a 76 procent obalů bylo vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci. Každý Čech separoval průměrně 66,8 kg odpadů – papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy.

                                                                                                 (Marie Budíková)

 

Foto:

Odpady – Kontejnery na tříděný odpad bývají často přeplněné. (Foto: internet)

Štítky: