Zprávy

Pandemie zamávala vztahy

Středa Květen 5, 2021
781
ilustrační foto

Brno, 3. 5. 2021 – Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu rodinných vztahů. Na rodiny
dopadlo břemeno vzdělávání potomků, náhrady sociálních kontaktů i náplně volného času.
Loni výrazně klesl počet rozvodů a experti se shodují na tom, že za to může covid-19. Ze
stejného důvodu klesl i počet sňatků. Po pandemii se podle nich čísla opět vrátí do původních,
ne-li vyšších hodnot. Česko se má dlouhodobě vysokou rozvodovost. Podle odborníků
z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro
rodinu, který letos startuje 8. května. V Brně bude akce probíhat například v Zahradách pod
Petrovem nebo v Technologickém parku.
„Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského svazku bojí mít
děti. Sice je zde velká nabídka pomoci pro páry – ty se však většinou zaměřují až na řešení
konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci. Dobré vztahy nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací
povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné dovednosti,“ vysvětluje PhDr.
Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR (RS ČR). Ukázky „tréninku“ vztahů
předvede mimo jiné svaz on-line v týdnu, který se tradičně věnuje rodinám.
Podle statistik si loni své „ano“ řeklo o 17 % novomanželů méně než předloni. Manželství
ukončilo 21 700 párů, což na celkovém počtu svateb tvoří více než 40% podíl. Méně rozvodů, než
tomu bylo loni, zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970. Rozpad své rodiny
prožilo v minulém roce přes 23 000 dětí. Přibližně 10 000 dětí řeší jako následek rozpadu
nesezdaného soužití orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Podle soudních statistik je nejčastějším důvodem rozpadu vztahu „rozdíl povah, názorů a zájmů“.
U více než poloviny rozvodů však z těchto dat nelze vyčíst jasnější příčinu. Přibližně třetina párů
důvody neuvádí a 12 % zvolí kolonku „ostatní příčiny“. Konkrétnější odpovědi na otázku příčin
rozpadu vztahů přinášejí veřejné výzkumy. Zpráva o rodině 2020 označila za hlavní důvody
nevěru, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění, neschopnost společně
hovořit a povídat si. „Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly o
své přirozené zdroje, které je sbližovaly – chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské
uznání. Najednou se musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, po měsících se
ale dostavilo napětí. Projevuje se to i ve vztazích,“ vysvětluje Mgr. Pavel Rataj, párový
psychoterapeut.
Aby k této situaci vůbec nedošlo, je třeba na vztahu podle Marie Oujezdské preventivně pracovat
a konfliktům, jež mohou přerůst do neřešitelných situací, předcházet. Její slova potvrzují také
zkušenosti mnichovského Institutu pro komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej
v průběhu 20 let navštívily, skončilo rozvodem pouze 3,9 % z nich. V ČR je podobný typ „školení“
spíše ojedinělý. Věnují se jim členská centra RS ČR. Ročně jejich předmanželskými kurzy projde
2 700 párů. „Kurzy zahrnují individuální konzultace s lektory, ale i skupinové workshopy, na
kterých lidé vzájemně sdílí zkušenosti s řešením partnerských problémů,“ popisuje Marie
Oujezdská.

V 13. ročníku Týdne pro rodinu od 8. do 15. května nabídne RS ČR lidem desítky on-line
přednášek. Zájemci se mohou zapojit také aktivně, například vyplněním krátké ankety nebo
natočením vlastního videa na téma rodinná pohoda. V Centru pro rodinu a sociální péči na
Biskupské a v Zahradách pod Petrovem budou připravena také zážitková stanoviště s úkoly pro
celou rodinu. Podobnou aktivitu připravilo Salesiánské středisko mládeže v Technologickém
parku Brno. Přehled všech akcí pro veřejnost je k dispozici na webu www.tydenprorodinu.cz

O Rodinném svazu ČR
Rodinný svaz ČR (RS ČR) je sdružení prorodinných organizací a dalších subjektů, které hájí zájmy
rodiny v ČR. RS ČR vyjadřuje podporu hodnotám, které jsou pro jeho členy významné, ochotu a
připravenost pracovat a usilovat ve prospěch rodin a nabízet podporu a porozumění těm, kdo chtějí
spolupracovat. Jeho vizí je taková společnost, která si cení rodiny a která vytváří prostředí, v němž
rodina úspěšně naplňuje svoje funkce. Ideálem je rodina založená na manželství. Cení si každého
lidského usilování, které vede k vytvoření stabilního a bezpečného zázemí pro růst, zrání i stárnutí.
Více na www.rodinnysvaz.cz
Ivana Šalbabová,

ilustrační foto

pozvánka-týden pro rodinu

Štítky: