Zprávy

Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky obdržely finanční pomoc

Úterý Prosinec 21, 2021
593
(Foto: Lohmann & Rauscher GmbH & CoKG – 4x)

Společnost Lohmann & Rauscher věnovala 1 milion korun na obnovu obcí po tornádu

Slavkov, XX. Prosinec 2021: Mezinárodní společnost Lohmann & Rauscher (L&R) zabývající se výrobou a prodejem zdravotnických výrobků, která má pobočku i ve Slavkově, věnovala 1 milion korun na obnovu obcí po tornádu. Částka bude poskytnuta třem obcím Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky na investice do zničené infrastruktury obcí. 

Na večer 24. června 2021 na jihovýchodě České republiky málokdo zapomene. Tornádo s rychlostí větru až 400 km/h za sebou zanechalo stopu zkázy dlouhou 26 kilometrů a širokou až 700 metrů. Katastrofa si vyžádala 6 mrtvých a 200 zraněných. Poškozeno bylo více než 1200 domů. 

Německo-rakouská společnost Lohmann & Rauscher (L&R) má již 30 let pobočku ve Slavkově, asi 60 km od místa zkázy. Závod L&R ve Slavkově spojuje rozsáhlé výrobní kapacity, logistiku, prodej a marketing a další administrativní oddělení a dnes zaměstnává více než 700 lidí. Slavkov významně přispívá k úspěšnému rozvoji celého koncernu L&R. Mimo jiné se zde vyrábějí důležité chirurgické vícesložkové systémy Kitpack. Ty se kompletují v čistých prostorách a obsahují všechny jednorázové zdravotnické výrobky potřebné pro operace.

Společnost vyrábějící zdravotnické prostředky prokázala odpovědnost

Společnosti L&R působící ve zdravotnictví a dodávající zdravotnické výrobky bylo ihned jasné, jakým způsobem může obětem tornáda na počátku pomoci: Rozhodla se věnovat nemocnicím v Břeclavi a Hodoníně zdravotnické výrobky pro akutní péči. Zaměstnanci také od prvního dne po katastrofě uspořádali sbírku peněz pro oběti tornáda a záhy měli možnost přispívat rovněž přímo z výplaty. Vedení společnosti L&R se rychle rozhodlo poskytnout postiženému regionu a lidem další pomoc. Společnost L&R věnovala obcím Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky v celkové částce jeden milion korun.

Wolfgang Süßle, CEO koncernu L&R: „Rozsah zkázy způsobené tornádem byl a je obrovský. Všechny nás to hluboce zasáhlo, nejen coby významného zaměstnavatele v tomto regionu, ale především jako lidi, kteří zde pracují nebo, jako v mém případě, jezdí přes tuto oblast do našeho závodu ve Slavkově. Mnoho lidí přišlo o své domovy, ba dokonce o veškeré živobytí, a vesnice ztratily důležitou infrastrukturu. Jsme společností působící ve zdravotnictví, a proto jsou lidé a péče o jejich zdraví středem našeho zájmu. Na základě tohoto základního postoje poskytujeme našim zákazníkům a pacientům nejen nejlepší možné produkty a služby. Zodpovědnost přebíráme i tam, kde lidé potřebují pomoc – jako v Moravské Nové Vsi, Lužicích a Hruškách.“

Příspěvek na obnovu obcí

Eva Havlíčková, prokuristka společnosti L&R Česká republika, koordinovala během léta a podzimu různé formy pomoci poskytované společností: „Jsme velmi vděční za to, že mezi oběťmi není nikdo z našich zaměstnanců a nikomu z nás nebyl poničen dům nebo byt. To nás však nezbavuje odpovědnosti přispět na obnovu zdevastovaných obcí Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky. Naším darem chceme dát těmto lidem a vesnicím opět budoucnost.“ 

Starostové tří obcí Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky využijí darované peníze po dokončení demolic zničených domů na různé opravy a rekonstrukce. Odhaduje se, že obnova obcí zatíží jejich rozpočet na dalších 10 let.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 

Společnost Lohmann & Rauscher (L&R) je přední mezinárodní společností zabývající se vývojem, výrobou a prodejem prvotřídních zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality – od klasických obvazových materiálů až po moderní systémy pro terapie a péči. Společnost L&R vznikla v roce 1998 sloučením společností Lohmann (založena v roce 1851) a Rauscher (založena v roce 1899) a má více než 170 let zkušeností jako spolehlivý řešitel problémů svých zákazníků. 

S více než 5 500 zaměstnanci, 50 koncernovými společnostmi a obchodními podíly a více než 130 vybranými partnery je společnost L&R zastoupena na všech hlavních trzích po celém světě a v roce 2020 dosáhla obratu 750 milionů eur. Závody společnosti L&R s funkcí ústředí jsou v Rengsdorfu (Německo) a Vídni (Rakousko). 

V současné době je v závodě L&R ve Slavkově zaměstnáno přibližně 700 lidí. Pobočka ve Slavkově byla založena v roce 1991 a byla průběžně rozšiřována a modernizována, zejména v oblasti výroby a technologií. Mimo jiné byly vybudovány čisté prostory a sterilizační komory pro zdravotnické výrobky. Další pobočky skupiny L&R v České republice se nacházejí v Nové Pace a Staré Pace a v Třebíči.

Podnikatelský přístup společnosti L&R, a tedy i naše myšlenky a činy, se odrážejí v našem mottu „People.Health.Care.“, tedy lidé, jejich zdraví a péče.

Štítky: