Zprávy

Kyjovští mají sloučené od začátku roku dvě střední školy.

Pátek Leden 28, 2022
759
Ještě dnes nese budova na našem snímku název Střední škola automobilní Kyjov. Po dlouhých letech existence, od roku 1967, změní brzo název. (AV)

Celkem je to 800 žáků a patří k největším v kraji 

KYJOV – Na konci roku 2020 představil ředitel Středního odborného učiliště Kyjov, p.o. Petr Koiš zástupcům krajské samosprávy myšlenku na vybudování střední školy v Kyjově, která by se svými aktivitami, nabídkou oborů, moderním vybavením a přesahem do komunitního života v regionu vymykala představě o „běžné“ střední škole. 

Myšlenka získala u Jihomoravského kraje podporu a začala jednání o zajištění dostatečných prostorových kapacit a finančních prostředků pro realizaci záměru. Dostatečná prostorová kapacita byla nalezena v nevyužitých prostorech Střední školy automobilní Kyjov, p.o. a finanční prostředky ve výši 50 milionu korun zřizovatel garantuje z Integrovaného regionálního operačního programu. 

V červnu 2021 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o sloučení Střední školy automobilní Kyjov, p. o. a Středního odborného učiliště Kyjov, p. o. s účinností od 1. ledna letošního roku a změně názvu na Střední školu polytechnickou Kyjov, p. o. Sloučením vznikla jedna z větších středních škol v Jihomoravském kraji s necelými 800 žáky a zhruba 160 zaměstnanci.

„V současnosti probíhá příprava veřejné zakázky na výběr projekční kanceláře, která by zpracovala projektovou dokumentaci stavebních úprav budov bývalé Střední školy automobilní Kyjov. Na přelomu roku 2022 a 2023 jsou v plánu veřejné zakázky na zhotovitele stavebních úprav a dodavatele moderního vybavení. Samotná fyzická realizace je naplánována na období jaro až podzim 2023,“ řekl o změně NOVÉMU SLOVÁCKU Petr Koiš, ředitel Střední školy polytechnické Kyjov, p.o.

Vedení školy i zástupci zřizovatele očekávají, že v Kyjově vznikne vzorová střední odborná škola, která kromě zajímavé nabídky oborů a moderního vybavení nabídne žákům i veřejnosti možnost seznámit se s technologicky vyspělými výrobními prostředky, soustředěnými ve speciální laboratoři a dále ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín se zaměří na rozvoj podnikavosti v regionu.

                                                                                      (Antonín Vrba)

Štítky: