Zprávy

Prušánky byly stále akční i v minulém covidovém roku. Peníze na zkrášlování obce se daří získáváním dotací

Pátek Leden 28, 2022
738
Letecký pohled na podlužáckou obec Prušánky

PRUŠÁNKY – Výčet činnosti podlužácké obce za rok 2021 v budovatelských aktivitách stojí za povšimnutí i čtenářů NOVÉHO SLOVÁCKA. V obci, kde žije 2231 obyvatel, to vůbec nevypadalo na dobu řádící pandemie COVIDU-19. 

V Prušánkách postavili novou kuželnu, která je od začátku využívána pro sportovní vyžití příznivců tohoto sportu jak z řad amatérů, tak registrovaných hráčů včetně možnosti velmi příjemného posezení s občerstvením. Totéž se podařilo s vybudováním „bufetu u koupaliště.“

V základní škole instalovali do všech tříd rekuperační a ventilační jednotky, které by měly přispět k významnému zlepšení prostředí ve škole pro děti. V blízkosti školy probíhá velká přestavba rybníčku zvaného „Kalúža“ na krásné místo s parkovou úpravou.

Pro hasiče vybudovali novou halu na požární techniku a zvětšili tak prostory nutné pro činnost jednotky. Na místě bývalého „školního bytu,“ který musel být odstraněn kvůli havarijnímu stavu budovy, vyrostly dvě nové bytové jednotky. 

„Asi největší zahájenou stavbou, která sice není příliš vidět, ale pro chod obce je nesmírně důležitá, je čistírna odpadních vod s přečerpávací stanicí. V současné době zatím funguje třetina v provizorním náhradním provozu a celá akce bude dokončena na podzim příštího roku, včetně zkušebního provozu,“ sděluje ke stavebnímu dění za uplynulý rok starosta Prušánek Lubomír Zahradník.

Už je také rozběhnuta příprava velkých projektů příštích. 

„Je to především výstavba bytovek v části obce „Vrbičky“ spolu s výstavbou inženýrských sítí a pozemní komunikace. Celý tento projekt probíhá v takzvaném společném řízení a je již jen kousek před vydáním stavebního povolení. Sítě a komunikace se budou budovat letos a poté může následovat výstavba bytových domů. Dalším projektem je výstavba nového víceúčelového centra,“ plánuje s přáním Zahradník. 

V minulém roce dokázala prušánecká radnice získat v dotacích neuvěřitelných 54,8 milionů korun, což je velký úspěch a je to v obci také vidět.                                                                      (av)

 

foto Obec Prušánky:

Letecký pohled na podlužáckou obec Prušánky.

Štítky: