Zprávy

Kuřáci, zajděte si na vyšetření, vyzývají pneumologové

Středa Červenec 27, 2022
666
autor ilustračního snímku – pressfoto

Speciální program pomáhá s včasným záchytem rakoviny plic

Brno – Ani v rozvolněném létě by kuřáci neměli zapomínat na své zdraví.
Vybízejí je k tomu jihomoravští plicní lékaři. Vyzývají k preventivní kontrole plic kuřáků
v rámci programu časného záchytu rakoviny plic. Týká se to lidí mezi 55. a 74. rokem, kteří
kouří buď po dobu 20 let asi 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den. Nádor
plic se totiž u kuřáků v drtivé většině případů podaří objevit pozdě, kdy už nejde léčbou
ovlivnit. To by měl změnit právě preventivní program. K vyšetření vyzývají pneumologové
z regionu u příležitosti Světového dne rakoviny plic, který připadá na 1. srpna.
„Plicní karcinom je onemocnění, které když se objeví na rentgenu nebo se projeví klinickými
potížemi, tak už může být pozdě. Pacienty je proto nutné vyšetřit včas a zachytit nádor ve
fázi, kdy jej lze efektivně léčit,“ říká MUDr. Andrea Molnárová z Plicní ambulance
PneumoA2 s.r.o. v Břeclavi. „Ve spolupráci s praktiky se proto snažíme co nejvíce pacientů
z rizikové skupiny motivovat k preventivnímu vyšetření, které by nám v případě nálezu
pomohlo s rakovinou včas a účinně bojovat,“ vysvětluje. Samotné vyšetření je podle
MUDr. Molnárové naprosto bezbolestné – pacient v plicní ambulanci absolvuje rentgen
a spirometrické vyšetření, následně od lékaře dostane žádanku na nízkodávkové CT. Na to už
musí dorazit na akreditované radiologické pracoviště, v Jihomoravském kraji například
v brněnské Fakultní nemocnici Bohunice nebo v Masarykově onkologickém ústavu. Každý rok
v Česku onemocní přibližně 6 500 lidí a asi 5 400 na karcinom plic zemře. „Rakovina plic je
nemoc, která zabije drtivou většinu z těch, u nichž se objeví. Zákeřnost nemoci spočívá v jejím
‚tichém‘ postupu, nebolí a lidé s už jasnými příznaky k nám přicházejí pozdě. V 85 % případů
již nelze nádor operativně odstranit. Osm z deseti nemocných tak umírá zbytečně,“ vysvětluje
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické
a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP. Jihomoravský kraj je sice podle dat z roku 2018
regionem s druhým nejnižším výskytem rakoviny plic v ČR, přesto odborníci vidí velký prostor
pro zlepšení.
„Cílem programu včasného záchytu je objevit nádor ve fázi, kdy je ještě operovatelný a můžeme
jej zcela odstranit. Takových je v současnosti asi 15 %, doufáme však, že by se toto číslo díky
programu mohlo zvednout až na 50 %,“ říká MUDr. Marcela Koudelková z Národního
screeningového centra (NSC) ÚZIS ČR. To koordinuje celý program a spolupráci praktických
lékařů, pneumologů a radiologů.
„Zatím pozorujeme značnou ochotu pacientů zapojit se do programu. A i když přijdou z vyšetření
s negativním výsledkem, snažíme se je odradit od dalšího kouření. To už je pro řadu z nich výrazně
složitější,“ říká prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních
pneumologů ČPFS. Co přesně ty, kteří se zařadí do programu, čeká, ukazují plicní lékaři ve videu,
které je na webu https://prevenceproplice.cz. Na něm jsou k dispozici veškeré informace
o programu – jak pro pacienty, tak pro lékaře.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)
Odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí včetně tuberkulózy po
stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy,
vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní
správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů
pneumologie a ftizeologie. Hlavními směry odborného zaměření těchto oborů jsou nemoci spojené
s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální
a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní
nemoci. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecného
povědomí o problematice plicních nemocí a organizování aktivit sloužících ke zlepšení situace pacientů se
závažnými plicními nemocemi. Od roku 2019 se věnuje i pacientům s rakovinou plic. Odborně činnost ČOPN
garantuje odborná společnost (ČPFS). Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz.
O Národním screeningovém centru ÚZIS ČR
Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných
onemocnění v České republice. NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní
programy týkající se například chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), tyreopatie v těhotenství,
kritických vrozených srdečních vad u novorozenců či nádorových onemocnění. V současnosti je NSC
financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a svoji činnost realizuje za podpory
Ministerstva zdravotnictví ČR. Informace o aktivitách NSC najdete na https://nsc.uzis.cz.

Mgr. Vojtěch Šprdlík

Štítky: