Zprávy

Anketa Veličanů nakonec rozhodne o výstavbě marketu v centru obce

Čtvrtek Leden 21, 2021
1057
Velká-market, foto av

VELKÁ NAD VELIČKOU – Na dva tábory jsou rozděleni obyvatelé žijící v centru horňáckého regionu, když se dozvěděli, že místní radní za jejich zády na atraktivním pozemku uprostřed obce připravují výstavbu nového obchodního centra. V místě vedle autobusového nádraží, které bývá využito maximálně dvakrát za rok po čas konání folklorních festivalů jako parkoviště pro automobily spojené se stanovým městečkem. Je také pravdou, že k případné výstavbě podobnou obecní plochu zatím nikde nenajdete.  

Větší část, mezi kterou se řadí i veličtí obchodníci jsou zásadně proti. Našli se však podporovatelé výstavby, kteří nacházejí v tomto obchodním řetězci možnost většího výběru zboží. Nejvíce ale Veličany vyprovokovalo v diskutování na sociální síti, že Obec s nimi o jejich záměru lépe neinformovala budovat na tak jedinečném pozemku Velké. Proto se také nakonec sešlo na zasedání obecního zastupitelstva nebývalé množství veřejnosti. Také vznikla petice, o kterou se postaral rázně zdejší obecní kronikář Lukáš Pachl. 

 „Cílem petice, proti stavbě nákupního střediska v centru obce, bylo zahájit širší debatu nad tímto, pro Velkou nad Veličkou, zcela zásadním tématem. Byl jsem velmi zaskočen, když jsem se dozvěděl, že předmětem jednání zastupitelstva obce má být záměr prodat strategické pozemky v obci společnosti PENNY MARKET s.r.o. Obec tento záměr s obyvateli obce nijak nekomunikovala, věděli o něm pouze zastupitelé obce. Musím předeslat, že žádný ze zvolených subjektů neměl stavbu nákupního centra v této lokalitě ve svém programu. Pro voliče je to tedy zcela nepředvídatelný krok, který vzhledem ke své závažnosti, musí projít veřejnou diskusí. Nemůže být pouze na bedrech 15 zastupitelů, jejichž demokratickou volbu plně respektuji. Obec, dle mého názoru, zcela fatálně selhává v komunikaci s občany. V 21. století existuje mnoho komunikačních kanálů od těch tradičních jako jsou rozhlas či úřední deska, až po ty dnes naprosto běžně využívané jako jsou sociální sítě či webové stránky. Jediná informace o záměru stavět nákupní centrum ve středu obce byla v tištěném Zpravodaji, a to jedna krátká věta. Dnešní dny ukazují, že názory na stavbu nákupního centra rozhodně nejsou jednotné a jeho stavba by nebyla přivítána všemi obyvateli obce jako krok správným směrem, jak si možná někteří zastupitelé mysleli. Jsem proto rád, že vedení obce souhlasilo s tím, že se svých voličů zeptá na jejich názor prostřednictvím ankety. Výsledek ankety by pak měl být pro zastupitele obce vodítkem při jejich rozhodování. Občané obce tak budou mít možnost rozhodnout o tom, jestli chceme zachovat Velkou v její tradiční podobě, na kterou můžeme být hrdí, nebo ji změníme, budeme si hrát na maloměsto, kterým stejně nikdy nebudeme,“ popsal NOVÉMU SLOVÁCKU vznik petice její zakladatel Lukáš Pachl.

„Vůbec záměr postavit u nás velkoobchod nebo podobný, je podle mě neuvážené. Zlikvidovaly by se stávající menší obchody, jak ve Velké, tak i možná ve vedlejších obcích. Ty jsou podle mě alespoň dostačující. Lokalita záměru stavby v místě autobusového nádraží a přilehlé travnaté plochy je znehodnocení snad nejhezčího místa ve Velké. Zabít krásnou místní lokalitu takovým, podle mě nepotřebným monstrem, by bylo hodně nezodpovědné. Věřím, že v následné vypsané anketě budou spoluobčané rozumní a že stavbu Penny Marketu v naší obci nepodpoří,“ míní senior Jan Břeň.

„V radě jsme projednali různé návrhy, zvážili veškerá pro a proti a do zastupitelstva obce jsme poslali záměr odprodeje obecního pozemku za účelem výstavby obchodu. Tento záměr byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva, a na základě tohoto jednání bude rada obce provádět další kroky. Proto nechápu aktivity některých občanů, kteří jakousi peticí naprosto obrátili logiku, jakou má probíhat veřejné jednání. Jako předseda stavební komise jsem nedostal jeden jediný podnět k tomuto záměru. Jde nám zejména o využití dlouhodobě nevyužívaného obecního pozemku, který je přímo pro takovouto stavbu určen. V obci by přibyl obchod s širší nabídkou zboží, především ovoce, zeleniny a masa. Bylo by to obrovské usnadnění pro občany, kteří musí za většími nákupy dojíždět, ale také pro obyvatele okolních obcí. Zároveň by proběhla rekonstrukce autobusové zastávky, ke které bychom se jako obec ještě dlouho nedostali. Také by vznikla parkovací plocha pro okolní provozovny. Vznik nového obchodu beru také jako příležitost pro místní podnikatele, kteří mohou využít potenciálu nových zákazníků, kteří by do naší obce jinak nezavítali. Nových investorů za poslední roky bylo ve Velké nad Veličkou poskromnu, takovouto příležitost bychom neměli odmítnout,“ sdělil NOVÉMU SLOVÁCKU velický radní, Stanislav Čajka, podporující případnou výstavbu marketu.   

 „Výstavbou Penny Marketu na předmětném místě se obec zabývala už zhruba před 10 lety. Tenkrát ale ještě dřív než se tato záležitost dostala na jednání zastupitelstva obce byla žádost ze strany budoucího potenciálního stavebníka stažena. Musím k tomu rovněž sdělit, že tato lokalita se do územního plánu dostala jako lokalita pro občanskou vybavenost na základě studie, kterou jsme si stejně tak jako řadu dalších objednali počátkem 90. let minulého století. Tenkrát byl „hlad“ po výstavbě různých provozoven pro podnikání,“ řekl Pšurný. 

Osobně nemá nic proti výstavbě většího nákupního zařízení na tomto místě. „Doba se posunula, ale je potřeba ze strany obce vše pořádně zvážit, pravdivě občany informovat a hlavně se aktivně do problému od samého počátku zapojit. Asi bych ani žádnou anketu nedělal, protože ankety jsou většinou emocionální záležitost a rozhodnutí je stejně na členech zastupitelstva obce, kteří by ale měli mít k této záležitosti celou řadu školení a besed s nejrůznějšími kompetentními odborníky. Z vlastní zkušenosti z tohoto volebního období jsem přesvědčen, že většina současných zastupitelů, která se chová jako poslušné stádečko, není schopná a podle mého názoru ani morálně kompetentní o důležitých věcech pro občany naší obce rozhodovat,“ dodal kriticky jeden z nejdéle sloužících starostů na Hodonínsku, Jiří Pšurný. V nelehké pozici prvního muže této největší obce na Horňácku byl od roku 1990 do roku 2019.                 (av)