Zprávy

Pozvání do Vlastivědného muzea Kyjov

Úterý Srpen 3, 2021
1081

„Slovácké roky rokúcí“ 12. 8. – 29. 8. 2021, zahájení výstavy v sobotu 14. 8. 2021 v 18.00 v rámci Muzejní noci.

V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí 100 let od konání prvního Slováckého
roku a 150 let od založení kyjovského Sokola. Obě výročí spolu úzce souvisí, protože právě
sokoli zorganizovali konání 1. ročníku Slováckého roku, a sice v rámci oslav 50. výročí
založení kyjovské sokolské jednoty. Proto i dvě výstavy Slovácké roky rokúcí a Tužme se,
které muzeum pro své návštěvníky připravuje, budou na sebe bezprostředně navazovat a
budou se svým tématem navzájem prolínat. Původně jsme zamýšleli uspořádat výstavu jednu,
ale při výběru materiálů na výstavu jsme dospěli k názoru, že je škoda, abychom se nechali
omezovat prostorem výstavního sálu a veřejnosti nepředstavili bohatost sbírek kyjovského
Vlastivědného muzea ke 100 let trvající historii Slováckých roků a k 150leté historii činnosti
Sokola v Kyjově.
Výstava Slovácké roky rokúcí se bude konat ve dnech 12.–29. srpna 2021, zahájena bude
v rámci konání Muzejní noci v sobotu 14. 8. 2021 od 18.00 hodin a výstava Tužme se! od
6. září do 24. října 2021 ve výstavním sále kyjovského muzea.

Štítky:

nenechte si ujít