Zprávy

Stavba úseku D55 ze Starého Města do Moravského Písku startuje

Úterý Srpen 3, 2021
1172

Plynulejší a bezpečnější provoz čeká řidiče po dokončení úseku dálnice D55 ze Starého
Města do Moravského Písku. 8,8 km dlouhý úsek za 1,9 mld. Kč dokončí Skanska v roce
2024. V celé trase již proběhl archeologický průzkum, samotné zemní práce budou
zahájeny 2. srpna.

Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí
I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město“. Součástí stavby je i
mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427
severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř
půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem.
V celé trase je nyní provedena skrývka ornice a proběhl tam archeologický průzkum, vykácená zeleň
bude vhodně nahrazena novou výsadbou.
„Začínáme přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka. Musíme vytvarovat
nové koryto, do něhož se pustí voda, a nad starým korytem se zbuduje konsolidační násyp. Dále budeme
pracovat na přeložkách plynu a elektřiny a budeme pokračovat zemními pracemi v celé trase,“ říká
projektový manažer Skanska Lubomír Pilný.
Celá stavba v rovině a s potřebou ochranou proti povodním má velký objem násypů – v maximální míře
se zde bude využívat materiál z výkopů, i tak ale bude nutno dovézt až 10 000 tun materiálu denně.
Bezpečná a plynulá doprava a logistika bude proto prioritou.
Základní informace o projektu:
Název: D55 5508 Staré Město – Moravský Písek
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lokalita: K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský
Písek
Délka úseku: 8,8 km
Zahájení: 8/2021
Zprůjezdnění: 4/2024
Dokončení: 11/2024
Cena: 1,952 mld. Kč
Počet mostů v trase: 6
Počet mostů přes dálnici: 3
Mimoúrovňová křížení: 2

Štítky: