Zprávy

Policisté z Hodonínska pomáhají transfuzním stanicím v Kyjově a v Hodoníně

Pondělí Listopad 23, 2020
830

KYJOV, HODONÍN – Ani určitý pocit strachu z pobytu v nemocničním prostředí, kde se léčí koronavirus, neodradil skupiny policistů České republiky k darování krve. V září zavítala jedna skupina do transfuzní stanice v Hodoníně. Druhá skupina „pustila žily“ v pátek 13. listopadu v Kyjově. Zde se vystřídala dvacítka policistů a policistek z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu a kriminální služby Územního odboru Hodonín.

„Celkově na podzim letošního roku již darovalo krev bezmála padesát policistů z Hodonínska, což je přibližně čtvrtina ze všech policistů sloužících v našem regionu. Mezi těmito policisty se našlo i deset prvodárců, kteří jistě svoji krev nedarovali naposled. Dalších několik policistů, kteří se nemohli připojit k této hromadné akci, darují pravidelně krev nebo její složky v jiných termínech nebo v ostatních transfuzních stanicích,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.

„Naše nemocnice organizuje hromadné odběry zaměřené zejména na prvodárce, jakou je například každoročně hojně navštěvovaná akce Kapka naděje ve spolupráci se stejnojmenným nadačním fondem nebo Českým červeným křížem. Rozhodnutí větších skupin přijít dobrovolně darovat krev jsou spíše ojedinělá, o to více si nemocnice cení spontánního rozhodnutí 22 zaměstnanců Územního odboru PČR Hodonín, kteří přišli a svou darovanou krví stvrdili nejen své poslání chránit, ale i pomáhat. A to v době, kdy z důvodu obav řady i pravidelných dárců krve z návštěvy nemocnice v „době Covidové“ se zásoby krve velmi snížily. Málo si lidé uvědomují, že vedle zdravotníků a dalších složek jsou právě policisté vystaveni při své každodenní práci v terénu velkému riziku nákazy. Za tento ušlechtilý čin společného darování krve, který pomůže řadě pacientů, upřímně a s úctou za naše zdravotníky děkuji,“ dodal uznale na adresu policistů Antonín Tesařík, ředitel Nemocnice T. G.Masaryka Hodonín.             (av)