Zprávy

Očkovaných lidí pomalu přibývá

Neděle Březen 7, 2021
926
Pandemie – Od 1. března se mohou registrovat k očkování osoby starší 70 let. (Foto: Facebook Nemocnice Kyjov)

Region – Nemocnice Kyjov byla zařazena na seznam očkovacích míst a od úterý
16. února začala s očkováním. Ve středu 3. března zahajuje provoz nově zřízené   očkovací centrum v Kyjově v kulturním domě na Masarykově náměstí. Denně zde bude naočkováno 240 lidí. K tomuto účelu budou využívány prostory estrádního sálu a přilehlých prostor. Zaregistrovat se lze prostřed-
nictvím centrálního rezervačního systému
na adrese: https://reservatic.com/ockovani nebo na bezplatné telefonní lince 1221.

Od pondělí 1. března 2021 se k očkování mohou registrovat osoby starší 70 let. Očkování je nově dostupné  také  pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance v regionálním školství. Do očkování se zapojí po domluvě s krajským koordinátorem  i praktičtí lékaři a díky tomu se celý proces očkování urychlí. 

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistky bylo k datu 25. února v Nemocnici Kyjov naočkováno 2 470 osob a v nemocnici TGM Hodonín 1 171 lidí. Podle místa bydliště osob očkování již podstoupilo 3 330 Kyjováků a 2 357 obyvatel Hodonína. K datu 25.února je evidováno 109 covid-pozitivních osob v Kyjově, v Hodoníně je to 171 osob a ve Veselí nad Moravou 50 osob.

Zdravotníci v kyjovské nemocnici v době páteční uzávěrky novin pečují o 70 covid-pozitivních pacientů, z nich je asi pětina ve vážném zdravotním stavu. Všech devět pacientů, které nemocnice přijala z oblasti Náchodska v severovýchodních Čechách, již opustili  po léčbě nemocnici. Více než 200 kilometrů dlouhý převoz do Kyjova si vyžádala epidemiologická situace, která v Královéhradeckém kraji patří k nejhorším v celém Česku.          (bum)

Štítky: