Zprávy

Hodová mše byla netradičně odsloužena s krojovanými na hřbitově

Úterý Listopad 24, 2020
1022

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN –
S probíhající pandemií se mimo jiné potýkají i zaužívané kulturní lidové tradice. Patří mezi ně i slovácké hodové veselí, které bylo na mnoha místech regionu zrušeno nebo s výrazným omezením aspoň připomenuto. V jihovýchodní části Kyjovska v obci Svatobořice-Mistřín se těší hody obzvláště přízni místních a přespolních lidí. Přes nepříznivou situaci se zde přesto dalo očekávat, že hodová chasa se jenom tak lehko nevzdá a něco ukáže.      

„Kulturní dům z nařízení vlády zůstal uzavřen a venkovní realizace byla omezena počtem účastníků. Proto se chasa rozhodla neuspořádat ani průvod, který původně organizovala. Připravila krátký, ale hodně vtipný videoklip ze studia „Habeš“, kde informovala občany o neobvyklostech těchto hodů,“ řekl NOVÉMU SLOVÁCKU Rostislav Marada, ředitel místního kulturního zařízení. 

„Velkou pochvalu si zaslouží chasa za uspořádání „hodové volenky“. Děvčata doma vyráběla různé upomínkové předměty, které bylo možné zhlédnout a koupit na sociálních sítích. Výdělek bude předán v následujících dnech kyjovské nemocnici. Letošní stárci slíbili, že odstárkují v příštím roce a již se na pořádné hody bez omezení těší a my s nimi,“ doplnil Marada.

Svatoborsko-mistřínské hody nejsou jen oslavou ukončení hospodářského roku, ale i slavností místní farnosti a vysvěcení kostela, které se uskutečnilo po rozsáhlé přestavbě 17. listopadu 1940. Proto se slavnostní mše svatá nekonala v kostele, ale na hřbitově u kostela s dodržením všech nařízení spojených s koronavirovou epidemií.

„Zaregistroval jsem, že před dušičkami vyzval kněze pražský světící biskup s podporou pana kardinála k tomu, aby kvůli uzavřeným kostelům, kde mohli být současně nejvýš dva lidé, konaly bohoslužby na slavnost Všech svatých právě na hřbitově, kam bylo dovoleno chodit a kam lidé také hojně chodili uctít své zemřelé. Navíc opatření proti šíření Covidu-19 umožňovala pokojné shromáždění osob do stovky lidí, za dodržení dalších hygienických podmínek. Proto jsme se rozhodli využít tuto možnost právě na Všechny svaté a mši jsme měli na hřbitově. Za dva týdny nato měly být v naší obci hody, a tak přišel impulz od některých farníků k tomu, abychom to zopakovali i při této příležitosti. Hodové zábavy, průvod obcí a další akce, které jsou obvykle nedílnou součástí hodů, byly zrušeny a hodová mše také byla omezená. Protože bylo i poměrně příhodné počasí, přistoupili jsme ke mši venku na hřbitově. Aby byla aspoň trochu zachována atmosféra hodů, přišlo několik lidí, zvláště mladých z chasy, v krojích. Velice si cením toho, že se k tomu odhodlali a že to ustáli, zvláště když pofukoval nepříjemný studený vítr. Naštěstí jsme byli proti tomu větru chráněni i všudypřítomnými rouškami,“ vysvětlil netradiční hodový počin na netradičním místě správce farnosti,“ farář Bedřich Horák.  

(Tonda Vrba)