Zprávy

750 let vzniku Rohatce si připomenuli stejným číslem počtu výsadby stromků

Úterý Listopad 24, 2020
792

ROHATEC – Obec u Hodonína si v letošním roce připomíná 750 let od první písemné zmínky. Od počátku roku se všechny akce nesly v duchu tohoto výročí. Mnoho naplánovaných kulturních a sportovních akcí však muselo být kvůli koronaviru přesunuto na neurčito, nebo zrušeno. Týkalo se to třeba Oblastní výstavy vín z celého Podluží. Radnice naplánovala k uctění výročí také jeden velmi netradiční skutek, a to vysadit přesně tolik nových stromů, kolikáté je výročí obce. V době plného omezení nebylo zcela jednoduché takovou akci provést, ale nakonec se šlechetný záměr uskutečnil. Pozitivní zpráva v této divné covidové době.

„Na tuto obrovskou výsadbu se nám podařilo získat finance ze tří různých dotačních titulů, které podporují sázení stromů, a tak nám bylo líto tuto krásnou vzpomínku budoucím generacím odpískat,“ sdělil NOVÉMU SLOVÁCKU první muž Rohatce, Jarmil Adamec.

Výsadba proběhla ve třech různých lokalitách a je velmi pestrá.

V jedné části vznikl sad starých odrůd, v jiné sázely maminky s dětmi z Kolonie vzrostlé stromy v blízkosti dětského hřiště pro budoucí stín. Největší počet stromů vytvoří jedlý park, liniovou a lesostepní výsadbu v blízkosti sběrného dvora, hned na konci ulice Větrná. Celá akce by nešla bez výrazné pomoci rohatecké komise životního prostředí a ochotných obecních zaměstnanců,“ doplňuje pochvalně starosta Adamec.

S velkou výsadbou mají v obci již velkou zkušenost. V roce 2018 u příležitosti výročí 100 let založení Československa vysadili Rohatčané na tuto počest alej u vodárny v počtu rovné stovky vzrostlých stromů a to zejména javorů a lip. 

„Byla to skvělá akce, které se zúčastnily všechny spolky, svůj strom sadili rodiče nových občánků i každá třída školky a školy. Nepamatuji si, kdy by se v obci sešlo tolik lidí a pomohlo dobré věci jako tehdy,“ vzpomíná Tomáš Vlach, radní a zástupce firmy Lesy Horňácko, která u obou akcí pomáhala nejen s materiálem. 

Lidé z Rohatce a jejich děti jistě v budoucnu ocení tento rozsahem velmi netradiční nápad. Každý strom v blízkosti kterékoliv obce má svou neocenitelnou funkci. Každý strom pomáhá.                      (av)