Zprávy

Muzeum ožilo novou edukační hrou

Úterý Únor 15, 2022
583
Žáci se seznamují s úkoly hry. Foto: archiv muzea

Kyjov – Nový vzdělávací projekt vstoupil do života ve Vlastivědném muzeu Kyjov. Dobrodružná naučná hra „Průvodce poznáním“ přiblíží zájemcům novou stálou expozici muzea se zaměřením na historii, archeologii, přírodu a kulturu Kyjovska. Autorem projektu je Václav Pěnčík, který pracuje jako konzervátor muzea. Projekt Průvodce poznáním je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury. 

Hru už vyzkoušely skupiny žáků základních škol i středních učilišť. Na začátku obdrží hráči „muzejní kufřík“, ve kterém jsou návody k jednotlivým úkolům a kryptex. „Kryptex, to je takový ježek v kleci,“ srovnává se známým oblíbeným hlavolamem průvodce muzea Stanislav Pokorný. „Jedná se o tubus, na kterém se po vyluštění úkolu zadá příslušný číselný kód. Pokud jsou zadané kódy správné, tubus se po dokončení hry otevře a vydá hráči malou malou odměnu na památku. Každý kufřík obsahuje také váček se třemi zlaťáky. Když se hráč dostane do nesnází, může si přijít s mincí do recepce pro radu,“ naznačuje pravidla Pokorný a dodává, že této možnosti ale dosud nikdo nevyužil. Soutěžní okruhy jsou různého charakteru a liší se i cesty k jejich vyluštění. „Hra mladé baví. Ti šikovnější ji dokončí asi za hodinu a půl, některým to trvá déle,“ dodává koordinátorka projektu a etnografka Michaela Zálešáková.

Všichni návštěvníci nové expozice muzea mají kromě písemných a obrazových informací na výstavních a dotykových panelech k dispozici až dvě hodiny mluveného slova podle vlastního výběru. V prostorách muzea je umístěno více než sto interaktivních zvukových „pečetí“, které s pomocí elektronické Albi tužky vydají svá tajemství.

„Expozice osloví všechny věkové kategorie. Ty nejmenší zaujmou třeba hlasy zvířat a s humorem podané informace o jejich životě a prostředí, ve kterém žijí. V expozici etnografie zase babička vypráví vlídným hlasem o svém životě a životech svých rodičů. O své životní osudy se podělí figuríny tří legionářů, účastníků francouzských, italských a ruských legií. Dramatický a dojemný příběh vypráví i vůdce germánského kmene Langobardů, kteří zde sídlili. Promlouvají portrétovaní šlechtici se vztahem k městu a také třeba mnich kapucín Gregorius Franco, stavitel kostela na náměstí. Kapucíni přišli do Kyjova na počátku 18. století a pozvedli kulturní i hospodářský život města. Jedná se většinou o reálné postavy minulosti a skutečné příběhy, které v archivech dohledala Ester Vratislavská, kolegyně, která se specializuje na dějiny regionu,“ přibližuje Pokorný.  

„Silný zážitek si odsud odnášel nevidomý muž, kterého doprovázel asistent. Nečekal, že by mu muzejní expozice měla co nabídnout. Bylo až dojemné sledovat jeho reakce. Kromě sluchového vjemu si mohl určité exponáty také osahat,“ poznamenává pracovník muzea.

„Muzeum nesmí být mrtvé, je tu spousta informací a možností poznání pro všechny, jsme připraveni stále inovovat a hledat nové formy zpřístupnění expozice široké veřejnosti,“ prohlašuje s entuziasmem Pokorný. Například pro děti je určena nová brožurka s omalovánkami Pastelkami po Vlastivědném muzeu Kyjov a další edukační materiály. 

„Pro dospělé pak připravujeme celou řadu tradičních i zcela nových projektů našeho muzea,“ doplňuje Michaela Zálešáková. „V loňském roce se Vlastivědné muzeum  Kyjov s novou expozicí umístilo v celostátní prezentaci nových projektů muzeí a galerií Gloria musaealis do dvacátého místa. I letos bychom chtěli s naší novou edukační hrou zkusit zopakovat loňský úspěch.“

                                                                                                               (Marie Budíková)

Štítky: