Rozhovory

„Motivujeme lidi, aby poslední dny svých blízkých strávili společně doma,“ říká zakladatelka mobilní hospicové péče PAHOP

Pondělí Květen 3, 2021
1895
Pracovnice PAHOPU při péči o jednoho z klientů. F o (to: archiv PAHOPu )

Na Hodonínsku začíná působit a sloužit vážně nemocným lidem a pacientům v tzv. terminálním stadiu a také jejich rodinám mobilní hospic PAHOP. „Nemocnice doma“, jak zakladatelka organizace Mgr. Helena Schwarczová říká, poskytuje zdravotní péči 24 hodin denně, stejně jako v nemocnici lékaři a zdravotníci. „Své služby nabízí rodinám také psycholog, sociální pracovník a duchovní,“ přibližuje  Schwarczová. K založení mobilního hospicu ji přivedla silná osobní zkušenost s vážnou nemocí. Ona sama byla totiž onkologický pacient, který už byl dokonce „nakouknout na onom světě“. „Tehdy jsem si řekla, že pokud přežiji, udělám všechno, aby člověk nemusel odcházet z tohoto světa v bolestech a mezi cizími lidmi, v anonymitě nemocničního zařízení. Slíbila jsem si, že pokud nezemřu, udělám vše pro nápravu,“ vysvětluje, co ji před pěti lety vedlo k založení PAHOPu. 

 

Co zkratka PAHOP vlastně znamená?

 

PAHOP z. ú. je Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, který poskytuje zdravotní péči pacientům se závažným onemocněním a pacientům v terminálním stavu. Název PAHOP jsou na vysvětlení začáteční písmena klíčových slov, tedy PAliativní HOspicová Péče. 

 

 

Co to přesně znamená? Jakých lidí se tato péče týká? 

 

Jedná se o lidi, u kterých již byla ukončena kauzální léčba a následuje pouze symptomatická, která eliminuje nebo úplně tlumí bolest, jež bývá často průvodním jevem. Zdravotní péči poskytují 24 hodin denně stejně jako v nemocnici lékaři a zdravotníci. Jsme vlastně Nemocnice doma. Své služby nabízí rodinám také psycholog, sociální pracovník a duchovní. 

 

Jak dlouho již mohou lidé služeb PAHOPU využívat a kolika rodinám jste již poskytli pomoc?

 

Vzhledem k pětiletému trvání naší organizace, kdy jsme byli v roce 2016 zaregistrováni, se na nás obrátilo již několik stovek rodin, kterým jsme pomáhali s péčí o jejich nemocné příbuzné, a to jak ve Zlínském kraji, tak i v části kraje Jihomoravského, kde jsme také registrováni. Za tu dobu máme velké zkušenosti a každý nový pacient je pro nás osobností, jíž se snažíme všemožně ulehčit závěr života. Nezáleží na věku, vzdělání, sociálním postavení, etniku, náboženském vyznání. 

 

Máte tedy již na Hodonínsku zdravotní personál a fungujete i v tomto okrese? 

 

Ano, a proto se na nás mohou obracet rodiny s vážně nemocnými pacienty a pacienty v terminálním stavu z Veselska, Kyjovska i Hodonínska. 

Co je vůbec cílem PAHOPu? 

 

Mobilní hospicová péče je více a více požadovaná, což je právě naším cílem. Motivovat rodiny a vést společnost k tomu, aby své nemocné neodkládali pouze do nemocnic, ale věnovali jim svůj čas alespoň v poslední dny jejich života. Je to mnohdy už to jediné, co jim mohou poskytnout. Stává se ale, že tuto možnost z nějakých příčin nelze využít. Zde poté přichází v úvahu lůžkové zařízení, a to kamenný hospic. I zde by se měl pacient cítit téměř jako doma. 

 

Jaký je v takovém kamenném hospicu režim? 

 

Není to nemocnice s omezeným časem návštěv, povinností trávit čas v posteli. Je zde režim, kdy mohou příbuzní přijít kdykoliv a pacient sám si určuje svůj denní či noční režim, pochopitelně odpovídající jeho zdravotnímu stavu a v souladu s kritérii zařízení. Takové zde ovšem zatím stále chybí a organizace PAHOP se snaží o jeho vybudování.

 

Jak se k vám při jednáním staví různé instituce, obce, pojišťovny? Vnímají vás jako skutečně potřebnou službu? 


PAHOP má za sebou jednání se starosty měst v dané lokalitě, s ředitelstvím nemocnice Kyjov i Hodonín, s vedením JMK a pojišťoven. Se všemi bylo jednání velmi pozitivní a naše péče je zde vnímána jako velmi potřebná, jedinečná a doporučovaná rodinami, které s námi již měly zkušenost. Vím, že je to vždy bolestivá záležitost, ale i v těžkých chvílích je třeba hledat pomocnou ruku, kterou PAHOP určitě podává. 


Práce v sociálních službách je psychicky i fyzický náročná, v oblasti, který pokrýváte vy – péče o nevyléčitelně nemocné v posledním stádiu, resp. o umírající, ještě více. Jaké máte na své terénní pracovníky požadavky? 

 

Pracovníci PAHOPu musí být velmi empaticky založeni, trpěliví, musí dokázat naslouchat steskům pacientů i jejich blízkých. Jsou to jedni z nejlépe erudovaných zdravotníků, jelikož se od nich vyžaduje laskavost, profesionalita, flexibilita, rozhodnost, fyzická i psychická zdatnost. Musí být pochopitelně finančně dostatečně ohodnoceni, jelikož práce v hospici je obecně velmi náročná. 

Kde všude již máte v okolí zajištěno pokrytí těchto služeb? 

 

Sídlo máme v Uherském Hradišti a kromě toho pobočky ve Zlíně-Malenovicích, Uherském Brodě, Veselí nad Moravou. Další požadavky jsou z Kroměřížska, Vsetínska a dalších oblastí. Myslím, že za nás mluví práce. 

Do jaké míry spolupracujete v péči o klienta s rodinou? Ta asi i přes veškerou odbornou pomoc sehrává naprosto klíčovou roli…

 

Péče o pacienta se promítá vždy do celé rodiny. U nemocného musí být pečující osoba, která je s nemocným po dobu jeho pobytu doma. Například pacient v terminálním stavu by si sám nevzal léky nebo nezavolal pomoc. To vše zvládají rodinní příslušníci a PAHOP zajišťuje veškerou specializovanou zdravotní péči. A že je velmi náročná netřeba dodávat. Vše se děje dle předepsané medikace lékaře. Proto je při prvním setkání s pacientem přítomný lékař a zdravotní sestra či bratr. Zdravotní sestra či bratr dále dochází k pacientovi denně, nebo jak rodina požaduje. Rodina dostává pohotovostní číslo, aby mohla volat v případě zhoršení i v noci. Nevolají Rychlou záchrannou službu, k tomu už je určen právě mobilní hospic. 

 

Jak se na vás mohou zájemci o tuto službu zkontaktovat a co musí splnit, abyste jim případně tuto službu poskytli? 


Služby PAHOPu mohou využít všichni, kteří se rozhodnou pro péči o svého nemocného či umírajícího pacienta doma a my jim rádi pomůžeme. Kromě telefonu na vrchní sestru 737 077 376 mohou využít i webové stránky www.centrum-pahop.cz, kde jsou přihlašovací formuláře nebo prostě za námi přijít a dohodnout si péči osobně. Je lépe, když tohle proběhne ještě před propuštěním pacienta z nemocnice. Ale není to nutnost, i během pacientova pobytu doma se péče může zahájit. 

 

Znamená to, že jste schopni například zapůjčit pečujícím rodinám polohovatelné postele a další důležité pomůcky?

 

Ano, přesně tak, spíše se jedná o to, že mnohdy si rodiny přejí zapůjčit i pomůcky, ať už je to právě zmíněná polohovací postel, lineární dávkovač, oxygenátor apod. Od nás dostávají i léky či pleny. To vše na lékařský předpis s tím, že PAHOP tyto potřeby zajistí i přiveze.


Jak je tato služba financována? Kolik měsíčně paliativní péče stojí v kamenných hospicích a jak je to v mobilní variantě? Připlácí si něco vaši klienti? 

 

Vzhledem k tomu, že máme smlouvy s pojišťovnami, je tato služba pro pacienty bezplatná a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

 

 

Kromě zdravotní péče ovšem poskytujete i jiné služby, jako je například hygiena. Ty již zpoplatněné jsou?

 

Kromě zdravotní péče poskytujeme i sociální službu, mobilní odlehčovací službu, jež pomáhá pečujícím osobám při hygieně pacienta, podávání stravy, aj. Sociální služby jsou ze zákona 108 zpoplatněny a rodině přispívá Úřad práce příspěvkem na péči.

Potýkáte se při rozjezdu takové služby na Hodonínsku i s nějakými problémy? Co je na tom všem nejnáročnější? 

 

Na Hodonínsku jsme zatím nepocítili žádnou odmítavou reakci, ba naopak. 

Čím Vás takto náročná, avšak velmi potřebná práce, naplňuje?

 

Těší nás pozitivní reakce rodin, o čemž svědčí množství děkovných dopisů, doporučení a občas i sponzorský dar, který rozdělím mezi naše pracovníky, jež já osobně považuji za anděly strážné a pomáhající. (Rh)

Štítky:

rozhovor