Zprávy

Město Hodonín poděkovalo dobrovolníkům z místních organizací

Středa Únor 9, 2022
640
Oceněné hodonínské dobrovolníky při setkání hostila obřadní síň hodonínské radnice. foto od pk

HODONÍN – Osobnosti z řad studentů, seniorů i lidí v produktivním věku včetně zástupkyně spolku Benatura zavítaly v poslední lednový den na hodonínskou radnici, aby z rukou místostarosty Petra Buráně osobně převzali ocenění za svou dobrovolnickou činnost. Všechny mají jedno společné – ve svém volném čase dobrovolně a nezištně pomáhají těm, kteří to potřebují, ať už přímo nebo prostřednictvím organizací, ve kterých působí.

Ceremoniál v obřadní síni radnice zahájilo hudební vystoupení zástupců Základní umělecké školy Hodonín. Následovaly slavnostní chvíle, během nichž ocenění dobrovolníci převzali z rukou místostarosty Petra Buráně pamětní list a drobný dárek.

Spektrum aktivit, ve kterých se tito lidé angažují, je přitom nesmírně široké. Jejich společným jmenovatelem je snaha pomáhat tam, kde je potřeba, ať už v oblasti sociální, kulturní nebo sportovní, a to vše bez nároku na finanční odměnu. Iniciativa a pomoc dobrovolníků je tak velmi přínosná nejen pro ty, kterým pomáhají, ale dávají také dobrý příklad lidem ve svém okolí. 

„Spousta lidí si myslí, že velké skutky vykonávají jen velcí lidé. Náš svět však dělají lepším právě každodenní skutky obyčejných lidí, projevy dobroty a lásky,“ řekl v úvodním slově k oceněným místostarosta Petr Buráň.

Město Hodonín oceňuje dobrovolníky pravidelně již několik let a jejich činnosti si nesmírně váží. 

Mezi oceněnými byli:

  1. Benatura – Členové spolku Benatura již bezmála 15 let pořádají benefiční ples, jehož výtěžek je následně rozdělen pro dvě hodonínské organizace. Spolek pořádá rovněž akce u příležitosti Dne dětí a mnoho dalších.
  2. Ondřej Husek – Ondřej Husek pomáhal Nemocnici TGM Hodonín při zajištění chodu očkovacího centra v Domě kultury a zajišťování dobrovolníků během pandemie onemocnění COVID-19. Působí však také v Centru pro rodinu, kde v dobrovolnickém centru Dobromysl organizuje dobrovolnickou pomoc přímo v Centru. 
  3. Veronika Chramostová – Veronika Chramostová se aktivně zapojuje při akcích spolku Benatura, má velmi dobré organizační schopnosti a přichází s novými nápady. Ve volném čase se věnuje pobytu v přírodě a ochraně životního prostředí. Je ochotna pomáhat druhým a umí dobře reagovat i při nestandardních situacích.
  4. Iva Jevčaková – Iva Jevčaková se zapojila do výzvy Daruj srdce vyhlášené Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v Praze. Připravila za tým projekt na podporu Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, který byl vybrán a podařilo se jí tak získat pro Centrum pro rodinu částku 20 000 Kč. 
  5. Ing. Petr Kokeš – Již 12 let je Ing. Petr Kokeš předsedou Spolkového výboru Spolku zdravotně postižených občanů okresu Hodonín. Spolkový výbor má pod sebou 11 organizací s 1730 členy, z toho 805 členů z Hodonína, pro které každý rok pořádají sedm rekondičních pobytů. 

 

 

  1. Bohdana  Křepinská – Bohdana Křepinská je dlouhá léta aktivní v kultuře a práci s mládeží. Pracovala v městské knihovně, je známá také jako výborná fotografka. Je členkou Foto-art klubu Hodonín a organizuje nebo pomáhá organizovat jeho činnost.
  2. Libor Prostředník – Již přes deset let je Libor Prostředník jedním ze správců hodonínské střelnice sportovně střeleckého klubu TARA Hodonín. Je velmi svědomitý, neskutečně skromný a je na něj vždy spolehnutí. 
  3. Mgr. Markéta Rašková – Pracuje pro organizaci Hodonínské mažoretky a spolek Benatura. Markéta Rašková vede soubor hodonínských mažoretek, organizuje víkendové akce a setkání. V době po tornádu zajistila letní týdenní tábor pro členy souboru a děti z postižených oblastí zdarma.
  4. Ing. Jitka Soldánová – Letos to bude již 22 let od doby, kdy se paní Soldánová stala členkou hodonínské pobočky neziskové organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Zapojovala se zejména do přípravy a realizace společenských akcí a jako vedoucí se účastnila i Letního rehabilitačního pobytu.

                                                                                                (pk, av)

Štítky: