Kultura

Velký útěk do vyhnanství poezie( Nad sbírkou O. Damborského)

Středa Únor 10, 2021
1219

Bořetický básník, Oldřich Damborský, žijící na Břeclavsku, patří k obdivovatelům kraje vína a meruněk. Jihomoravský kraj je jeho země zaslíbená, proto ji také opěvuje ve svých básních.

Nedávno vydal svou desátou sbírku s všeříkajícím názvem Útěk do vyhnanství poezie. Neboť psaní veršů je pro něj nutností, zábavou, nirvánou, zpovědnicí i psychoterapií. Je to útěk ze všedních dnů, nerovných vztahů a od konzumního života.

Zpovídá se ze svých naplněných i nenaplněných lásek, pocitů, nadějí, závratí i zklamání. Popisuje svět jaký je a jaký by ho chtěl mít. Rozhodně, ale na konci každé básně prosvitne pointa naděje, světlo na konci tunelu.

Jeho záběr námětů je široký, v oddílu Útěk do vyhnanství poezie, popisuje své vnitřní pocity, touhy a osobní prožitky. V básni Básnění utužuje svou víru ve smysl samotného psaní ve kterém tvrdošíjně nachází spasení. Psaní ho nesmírně baví, naplňuje, povzbuzuje a dělá radost.

V oddíle Milostnice poezie, se vyznává ze svých lásek, naplněných i nenaplněných. Z milostného okouzlení, jako například v básni Omamnější než Chanel 5, Ráno poté nebo lehce eroticky laděné Zátiší s hrozny. Všímá si také příběhů z okolí a je dobrým pozorovatelem nenápadných detailů.

Básník nemoralizuje, jen popisuje svou duší i rozumem, co ho v běhu všedních i nevšedních dní potkalo za zázraky i zklamání ve sféře lásky.

V oddíle Významní bardi nejen poezie vdává hold svým oblíbeným literárním, výtvarným i hudebním vzorům , významným a slavným osobnostem.

Ať jsou to malíři jako Vincent van Gogh, nebo Paul Gaugin, nebo básníci Prévert, Goethe, Skácel nebo Rimbaud. Nebo také hudebníci Mozart, Beethoven i zpěvačka Edith Piaf.

Vždy najde něco originálního, osvobozujícího a inspirativního v tvorbě těchto géniů.

Čtvrtým oddílem je název Poezie na vinici, který mapuje krásy jihomoravské krajiny, ale také tvrdou práci vinařů a vinohradníků. Rozsáhlé roviny a mírně zvlněné kopce s dominující horou Pálavou, jsou alfou a omegou jeho srdce. Autor píše volným i rýmovaným veršem a daří se mu i drobné japonské haiku, básně na tři rádky.

Sbírku vydalo nakladatelství Věra Kopecká v Broumově, v nákladu 100 kusů za přispění dárců i samotného autora. Vynikající ilustrace mikulovské malířky Zdenky Měřičkové jen umocňují sympatický vzhled podlouhlé sbírečky s 200 stranami v pevné vazbě. Autor sbírku věnoval svým přátelům a známým.

 

Jan Kux

Štítky: