Zprávy

Úřad práce: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji stagnuje na 4,1 %, zájem o rekvalifikace a kurzy je meziročně dvojnásobný

Úterý Červenec 9, 2024
295

Ke 30. 6. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Brně celkem 34 195 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 154 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl  vyšší o 1 725 osob. Z tohoto počtu bylo 31 581 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Kraj evidoval ke 30. 6. 2024 celkem 17 973 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 69 nižší než v předchozím měsíci a o 6 404 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,9 uchazeče, nejvíce v okrese Hodonín. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku 2024 podpořeno celkem 3 442 lidí, z nichž 1694 bylo zařazeno do rekvalifikací a dalších 1 215 požádalo o zařazení do kurzů DIGI vzdělávání. Kurzy digitálního vzdělávání jsou určeny i pro ty, kteří na Úřadu práce nejsou evidovaní, ale chtějí si doplnit znalosti či zlepšit kvalifikaci. DIGI kurzy a další nabídku vzdělávání najdou zájemci na stránkách www.jsemvkurzu.cz.

 

Rekvalifikace jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti už proto, že faktor vzdělávání pracovní síly hraje při realizaci hospodářského růstu vždy zcela mimořádnou roli. Dle údajů OECD každé prodloužení délky studia o jeden rok přináší zvýšení celoroční hodnoty produkce pracovníka v průměru o 7,5 %. Každé vzdělávání pracovní síly je tedy v zásadě vždy efektivní. Především v posledních dvou letech klade Úřad práce mimořádnou pozornost na zlepšování kvalifikace nejen klientů vedených v jeho evidenci, ale veškeré pracovní síly. V průběhu tří let hodlá zlepšit kvalifikaci u nejméně 130 tisíc osob, tedy u zhruba 2,5 % celkové ekonomicky aktivní populace ČR. Tento nesmírně ambiciózní úkol chceme splnit i v těsné spolupráci se zaměstnavateli a našimi sociálními partnery. V Jihomoravském kraji počty rekvalifikovaných rostou velmi rychle. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno přes 2 900 osob, což je zhruba dvakrát více než ve stejném období loňského roku. Rekvalifikace výrazně přispívají ke zlepšení pružnosti trhu práce,“ říká Lucie Kolářová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Brně.

„Pracovní potenciál Jihomoravského kraje je vysoký. Představuje zhruba 580 tisíc obsazených pracovních míst, což je v mezikrajském srovnání po Praze a Středočeském kraji v ČR třetí nejvyšší hodnota. Zájem zaměstnavatelů o nábor dalších pracovníků je v našem kraji stále značný, trvale evidujeme poptávku po kvalifikovaných pracovnících v průmyslových a stavebních profesích, zejména řemeslnících, po vysokoškolsky vzdělaných odbornících především v technických oborech a po celé škále profesí v odvětvích obchodu, pohostinství či v cestovním ruchu. Stále více se tak potvrzuje, že v podmínkách moderního pracovního trhu je nejdůležitějším předpokladem a faktorem pro získání kvalitního zaměstnání dobrá kvalifikace klienta“, uzavírá Lucie Kolářová.

Dnes byla také zveřejněna čísla k nezaměstnanosti za celou ČR – najdete je zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/nezamestnanost-v-cesku-je-nejnizsi-v-eu-zajem-o-rekvalifikace-roste-za-prvni-pololeti-pomohl-urad-prace-k-nove-praci-140-tisicum-lidi-o-65-tisic-vice-nez-vloni

Štítky: