Zprávy

Strážnický hudebník a učitel Jaroslav Čajka oslavil životní jubileum

Pondělí Duben 12, 2021
2130
Jaroslav Čajka je jednou z nejvýznamnějších osobností regionu. (Foto: archiv ZUŠ Kyjov)

Strážnice, Kyjov – 22. března oslavil významné životní jubileum Jaroslav Čajka, který je bezesporu jednou z nejvýznamnějších hudebních osobností našeho regionu. Proslul nejen jako virtuózní klarinetista a hráč na tárogató, ale také jako vynikající pedagog. Jsem velmi rád, že jako jeho kolega ze ZUŠ Kyjov a kamarád mu mohu touto cestou poblahopřát k již 80. letům života plného hudby, lásky k folkloru a učitelování a alespoň krátce shrnout jeho působení u nás i ve světě.

Celý život Jaroslava Čajky je spjat především s městem Strážnice, kde se v roce 1941 narodil a od roku 1969 zde žije natrvalo. Už od dětství projevoval hudební talent, především ve hře na

klavír. Kvůli finanční náročnosti studia na konzervatoři se však rozhodl pro Vojenskou hudební školu v Liberci. Jednou z povinností v této škole byla hra na dechový nástroj. Jaroslav Čajka si tedy

zvolil klarinet a od roku 1955 začala jeho cesta s nástrojem, který jej provází celý život. „Asi jsem v tom byl dobrý“, říká skromně Jarda Čajka, protože už v roce 1958 absolvoval tuto školu mezi nejlepšími studenty s orchestrem v libereckém divadle. V roce 1958 byl přijat k Hudbě Hradní Stráže Československa, kde působil pět let. Nezapomněl ani na svůj druhý nástroj – klavír. Jak technicky, tak improvizačně je neustále v dobré kondici a patří mezi pohotové korepetitory, kteří se nebojí zahrát jak klasiku, tak populární melodie.

V roce 1962 přešel Jaroslav Čajka tam, kam ho „srdce nejvíc táhlo“, a to k folkloru. Nastoupil do SĽUKU v Bratislavě, kde se mimo jiné setkal s vynikajícími romskými muzikanty, jakým byl legendární primáš Rinaldo Oláh. S tímto uskupením procestoval státy jako jsou Kanada, Hawaj, Argentina či USA, kde měl možnost „naživo“ slyšet jednu z největších hudebních legend – kapelu The Beatles. V této době se také seznámil s tárogatem, zvukově nezaměnitelným starouherským nástrojem, který se pro něj stal charakteristickým.

Roku 1967 se vrátil do rodné Strážnice jako učitel. Od roku 1969 zde působí jako ředitel ZUŠ. Současně vystudoval obor hra na klarinet na JAMU v Brně.  V roce 2004 odešel jako ředitel do

důchodu a přijal místo učitele v ZUŠ Kyjov na „krátký záskok“. Nyní zde působí již sedmnáctým rokem, čemuž jsem velmi rád nejen já, ale také řada výborných žáků, které Jarda Čajka vychoval.

Mezi jeho výrazné žáky patří například profesor Milan Polák, který vyučuje hru na klarinet na Pražské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Marek Smetka, člen Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a mnoho dalších

profesionálních i amatérských hudebníků, kteří působí v cimbálových a dechových hudbách na Kyjovsku i v okolí.  Jak říká sám Jarda Čajka, „připadal si starý“, když zjistil, že jeho vůbec první

Pan muzikant a pan učitel, žák a absolvent Ladislav Svoboda, kapelník Žadovjáků, letos oslaví již sedmdesát let.

Během svého působení na ZUŠ Strážnice a ZUŠ Kyjov se realizoval také jako sólista a spolupracoval s mnoha hudebními tělesy – SĹUK, BROLN, Oľun, Ondráš, Cimbálová muzika Slávka Volavého (díky

kterému se v roce 1967 vrátil zpět do Strážnice), jeho vlastní cimbálová muzika Moravia a další kapely. S nimi natočil řadu desek a CD, mnoho z nich sólových. Mezi aranžéry jeho slavných melodií patřil Miloš Machek, Jaroslav Vinklárek i Jiří Pimek, kolega ze ZUŠ Kyjov. Na třináctiletou spolupráci s Jaroslavem Čajkou vzpomíná také Petr Ingr, bývalý kapelník dechové hudby Skoroňáci, která koncertovala po celé Evropě.

Podle něj měla zejména sólová čísla Jardy Čajky velký úspěch – kusy jako Montiho Čardáš, Skřivánek, Kurucké melodie, Hora Staccato nebo Tance z Banátu musel opakovat „klidně i sedmkrát.“ Jarda Čajka je podle něj také jediný, „kdo se do

klarinetu dovede usmívat“.

A tak vidím Jardu Čajku také já. Jako výborného muzikanta, učitele, ale hlavně dobrého člověka. S úsměvem a pokorou rozdává celý život radost z hudby posluchačům i žákům. Za všechny kolegy ZUŠ Kyjov bych chtěl Jardovi popřát do dalších let hodně zdraví, pohody a elánu. Věřím, že ho potěší hudební dárek od nás ode všech –

tradiční koncert učitelů 31. března, nyní věnovaný jeho životnímu jubileu. JARI, NECH ŽIJEŠ!

                                                           Petr Petrů, ředitel ZUŠ Kyjov

 

K srdečnému blahopřání s přáním především zdravíčka se přidává i redakce NOVÉHO SLOVÁCKA!                                        (av)  

Štítky: