Zprávy

Slavkovské memento 2022 Literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol

Sobota Únor 12, 2022
2004
Slavnostní vyhlášení vítězů se bude jako každoročně konat v nádherných reprezentativních prostorách Slavkovského zámku. (Foto: archiv pořadatele soutěže)

Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o. spolu s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou, Brno 2 a ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Slavkově u Brna, vyhlašují soutěž pro žáky základních (2. stupeň) a středních škol.

Témata:

 

  1. „Války – neválky“

Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě. Válečné konflikty v historii a dnes. Děti a válka. Jakou knihu o válce jsem četl/a (referát, recenze, kritika), jaký film/dokument jsem viděl/a?

Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus a jiné); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – například výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením a podobně).

 

  1. „80. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha“

– osobnost R. Heydricha, důvody k atentátu,

– operace Anthropoid,

– následky atentátu, první a druhá Heydrichiáda,

– Lidice, internace lidických dětí ve Svatobořicích,

– literatura, filmy, výtvarná díla k uvedenému tématu.

 

Literární soutěž: libovolný slohový útvar (referát, recenze, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli, báseň a podobně) na daná témata do 5ti stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem nebo na libovolném nosiči).

 

Soutěž má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

 

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, volné vstupenky na Letní filmový festival ve Slavkově u Brna, poháry pro vítěze, diplomy a jiné.

 

 

Uzávěrka odevzdání prací: 31. 3. 2022

 

Odevzdané práce bude hodnotit literární komise (spisovatelé, pedagogové, žurnalisté). Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni ke dni 26. dubna 2022 (den výročí osvobození města Slavkov u Brna v roce 1945).

 

Práce zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu:
blazek@zamek-slavkov.cz,

případné též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné; vyžadujte prosím zpětnou vazbu o doručení!

Děkuji a těším se na spolupráci,

Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz,

tel.: 724 924 817, 605 184 616

(Jan Kux)

Štítky: