Zprávy

Senioři 21 chtějí tradiční rodinu a reformu sociálních dávek

Sobota Září 25, 2021
822

Lídrem Hnutí Senioři 21 v letošních sněmovních volbách v Jihomoravském kraji je Prof. MUDr. MILOŠ JANEČEK, CSc (na snímku). Podle bývalého ředitele Úrazové nemocnice v Brně a Nemocnice Boskovice, senátora a uznávaného ortopeda, klade hnutí důraz především na problematiku důchodů, jejich zajištění a pravidelnou valorizaci, zaměřit se chce také na tradiční rodinu, péči o ni a „návrat ke kořenům“.

 

Pane profesore, Hnutí Senioři 21 je poměrně nové uskupení na české politické scéně. Co vedlo k jeho založení?

Jde nám zejména o pomoc nejohroženějším skupinám občanů. Jedním z důvodů vzniku Hnutí Senioři 21 byla stávajícími stranami stále odkládaná reforma sociálních dávek. Je potřeba ukončit jejich zneužívání a tím zvýšit pomoc rodinám s dětmi, samoživitelům, zdravotně postiženým, včetně seniorů a lidem ve vážných existenčních problémech. 

 

Co s tím chcete dělat?

Současný stav bohužel vyhovuje lidem, kteří se vyhýbají práci a zneužívají systém sociálních dávek. Budeme prosazovat vylepšení struktury sociálních služeb, zlepšení jejich dostupnosti a také odpovídajícího financování. Chceme zvýšit příspěvek lidem pečujícím o své příbuzné se zdravotním postiženým. Rozhodně budeme bojovat proti různým formám podnikání s lidskou chudobou, zejména zvýšením daně z nemovitostí podnikatelům, ubytovávajících občany, kteří se ocitli v tíživé situaci. Tím zamezíme i vzniku různých ghett. Také jsme pro zachování kojeneckých ústavů, budeme podporovat zlepšení náhradní rodinné péče formou pěstounské péče. Zajištění sociální politiky musí být podle nás garantováno státem. Vždyť  to je jeho hlavní úkol.

 

Jako ortoped a bývalý ředitel dvou nemocnic máte nejblíže ke zdravotnictví. Jak vidíte situaci v tomto oboru?

České zdravotnictví je podfinancované. Dostává pouze 8 % z hrubého domácího produktu, zatímco u vyspělých zemí je to v průměru 10 až 12 %. Mrzí mne, že se dlouhodobě neřeší úbytek profesí jako je revmatologie, radiologie, pediatrie a další specializace. Lidé čekají na vyšetření i tři měsíce. Také plánované operace jsou neúnosně dlouhé, přestože se dají zkrátit lepší organizací práce v nemocnicích. Na druhé straně jako houby po dešti vznikají soukromé ordinace i kliniky, kde za nemalý poplatek se lze nechat vyšetřit nebo operovat vyhlášeným odborníkem v oboru. To je ovšem pro většinu seniorů, ale i jiných sociálně slabých skupin našich obyvatel absolutně nepřijatelné. Jako zdravotnický expert podporuji posílení podmínek pro studenty lékařských fakult. Zabráníme tím jejich odchodu do zahraničí. České zdravotnictví potřebuje méně byrokracie, lépe vybavené nemocnice a lepší platové i pracovní podmínky. Budeme se snažit o stabilizaci středního zdravotnického personálu, podporovat jeho růst i zázemí. Mladí zdravotníci musí mít adekvátní plat, možnost bydlení pro rodinu i čas na vzdělávání. Osobně bych byl pro, aby studenti lékařských oborů absolvovali povinně stáže v zahraničí. Jednak by poznali, jak – dobře, či špatně – vypadá medicínská péče jinde, naučili by se preciznosti, zdravé hierarchii hodnot a připravili se co nejlépe na vykonávání praxe u nás. V České republice se většina pozornosti ve zdravotnictví snaží koncentrovat do velkých měst a na prestižní pracoviště. To je krátkozraké a veliká chyba.

 

Musím se samozřejmě zeptat i na situaci okolo Covidu-19. Jak to vidíte z pozice člověka pracujícího ve zdravotnictví?

Bohužel, Covid-19 jen akceleroval problémy, kterým naše zdravotnictví čelí. Jako ambulantní specialista se v každodenní realitě setkávám se stále méně fungujícím systémem cesty pacienta od praktického lékaře, ke specialistovi do nemocnice či na kliniku. Možná bych spíše měl říci, že tento systém už v zásadě nefunguje. Pacient bloudí od specialisty k praktickému lékaři, někdy ho i obchází, opakují se vyšetření, zbytečně se ztrácí čas a kdo se pak může divit, že v tom zmatku chybí dokumentace a díky nedostatku vstupních dat se při vyšetření zbytečně hned používá ta nejdražší technika. Přitom platí, že pořádné  lékařské vyšetření a poctivý pohovor s pacientem je půl diagnózy… To jsem možná trošičku odběhl od Covidu-19. Upřímně, co si o něm mám jako ortoped myslet? Je to virus, který s námi tady už v nějaké formě zůstane, takže se s ním musíme naučit žít. Žít, nikoliv přežívat v půlročních lockdownech. Netřeba denně hlásit jednotky onemocnění, jezdit v autě s chirurgickou rouškou a běhat podél řeky s respirátorem. Někdy to holt chce použít zdravý rozum především. Vakcinaci jako takovou podporuji, vždyť očkování pomohlo zastavit i mnohem nebezpečnější nákazy, takže jako představitel hnutí Senioři 21 budu prosazovat, aby bylo pro všechny dostupné. Ale v žádném případě nesmí vzniknout povinnost očkování proti Covidu-19, to by odporovalo svobodě člověka rozhodovat o svém zdraví.

 

Budoucností země jsou naše děti a vnoučata. Jaké máte plány v oblasti školství?

V zemi Komenského bohužel i v 21. století neplatí, že by škola byla „hrou“, spíše naopak, žáci jsou zahlcováni kvantem nadbytečných informací, které v praxi sotva kdy využijí. Proto taky máme značné rezervy v přechodu ze školních lavic do praxe. Podpoříme každou smysluplnou reformu, která zreviduje množství učiva a zaměří výuku do praxe. Kvalitní školství vyžaduje taktéž kvalitní a motivované učitele, kteří jsou uznávaní společností. Budeme usilovat o návrat prestiže tomuto povolání. Pedagogům umožníme kvalitní vzdělávání a do vzdělávání zapojíme též širokou odbornou veřejnost, aby školní výstupy byly v životě využitelné. Podpoříme tvorbu školních parlamentů, školních klubů a skupin nadaných žáků a iniciujeme programy na vyhledávání a podporu nadané mládeže. Naopak je třeba redukovat nadbytečný počet soukromých škol, ze kterých vycházejí absolventi s pochybnými a v praxi nepoužitelnými tituly i znalostmi. Tyto školy žijí, mimo jiné, ze státních příspěvků. Tyto prostředky je třeba přesunout na praktické učňovské školství. Zaměříme se na motivaci rodičů sociálně slabých rodin a podpoříme rovné šance na poli vzdělávání, například možností bezplatného doučování studenty pedagogických fakult v rámci jejich studijních praxí.

 

Vaše slovo na závěr?

Mrzí mne, že společnost v naší zemi je v posledních letech rozdělená na různé skupiny. Jsme pro Zemana a proti Zemanovi, jsme pro migranty a proti migrantům, jsme pro očkování a proti očkování, zkrátka vždy buď a nebo, a nic mezi tím. Vytrácí se vůle domluvit se, naslouchat názorům druhých, schopnost poučit se z nich a mizí vzájemná úcta a vůle k dohodě. Upravují se dějiny národa, falšují se fakta a politiku často dělají jen jedinci pro vlastní prospěch. Jako Senioři 21 apelujeme na představitele naší republiky a poslance, senátory, ale i starosty obcí, aby už konečně začali dodržovat základní pravidla slušného chování, protože především oni mají jít občanům příkladem.

 

Hledáš-li pravdu,

nedívej se dál

než ke svému srdci.

John Lennon

Štítky:

rozhovor