Zprávy

Říčka Velička ve Velké nad Veličkou a okolí se opravuje po povodňové škodě

Pátek Únor 4, 2022
555
foto od Antonína Vrby: Relativně příznivé povětrnostní podmínky mají dělníci při odstraňování povodňových škod na Veličce.

VELKÁ nad VELIČKOU – Zimní období je ideálním časem pro úpravu koryt řek. Toho času panuje čilý pracovní ruch přímo v centru Horňácka a okolí. V korytě je na několika místech vidět těžká technika a pracovníky nejen při betonování splávků, ale také na březích běhající se sekyrami, ručními či motorovými pilami.

„Ve Velké nad Veličkou probíhá odstraňování povodňových škod. Lokalitu – podobně jako řadu dalších míst v povodí Moravy – zasáhla v červnu 2020 povodeň, kdy byly na řadě míst dosaženy i třetí stupně povodňové aktivity. Povodně způsobily škody na vodohospodářském majetku v řádech desítek milionů korun a prakticky ihned po povodni jsme začali připravovat projekty na odstranění těchto škod,“ sdělil NOVÉMU SLOVÁCKU Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy, které je správcem horňácké říčky, která se umí při živelných pohromách přeměnit na hodně nebezpečnou bouřící řeku. 

„Během povodně došlo na Veličce k poškození několika objektů na vodním toku. V rámci odstranění povodňových škod jsme opravili 10 stupňů včetně navazujícího opevnění vodního toku. Zároveň zde probíhají provozní a údržbové práce a odstranění některých drobných závad, které se projevily v důsledku prosincových mrazů,“ doplnil Chmelař. 

Práce probíhají na úseku dlouhém přibližně 2,7 kilometru a

odstranění škod si vyžádalo náklady ve výši 5,9 milionu korun.  

                                                                                     (Antonín Vrba)

Štítky: