Zprávy

První skladbu složil v 11, jeho prapředek se kamarádil s Antonínem Dvořákem

Čtvrtek Srpen 25, 2022
184

První zlatou trofej si přivezl z italského Milána, když mu bylo 7 let.
Jeho klavírní umění ocenili porotci na prestižních soutěžích ve Švýcarsku, Švédsku,
Španělsku, Rakousku, Estonsku, Lucembursku i USA. Za dosud krátkou hudební kariéru
nasbíral více než 30 cen za první místa nebo absolutní vítězství z celého světa. Geniální
pianista Jan Schulmeister má teprve 16 let a chystá se do 2. ročníku konzervatoře
v Kroměříži. Hudbu má v genech. Přítelem jeho prapředka Františka Černého byl český
hudební skladatel Antonín Dvořák, se kterým studoval hudbu u Antonína Liehmanna.
„Hudba provází naši rodinu už 6 generací. Moje maminka je klavíristka a učitelka na
konzervatoři, kam teď chodím. Taťka je koncertní houslista, zakládající člen Wihanova
kvarteta, se kterým vystupuje po celém světě. Jeden z mých předků byl kapelníkem, jiný
založil hudební školu v Olomouci. Babička byla sólová zpěvačka a děda houslista a profesor
na konzervatoři,“ vyjmenovává Jan Schulmeister. Na piano se začal učit hrát v 5 letech.
Přestože je jeho matka sama učitelkou hry na piano, přihlásili ho rodiče na základní
uměleckou školu v Kroměříži, kde se mu věnovala BcA. Eva Zonová. „Eva je moje bývalá
spolužačka, dobře se známe, takže jsem věděla, že Honzík bude v dobrých rukou,“ doplňuje
maminka nadaného pianisty MgA. Martina Schumeisterová, Ph.D. Úspěch jejího syna stojí
podle ní nejen na talentu, který zdědil, ale také na skvělé učitelce, obrovské píli a dobrém
rodinném zázemí. „Dřív jsem trénoval tak hodinu denně. Dnes, kdy už se věnuju hraní
profesionálně, trávím každý den u piana 5–6 hodin. Nikdy jsem ale neměl pocit, že kvůli tomu
o něco přicházím. Piano jsem vnímal jako takovou svoji hračku,“ dodává Jan. O tom, že se
v budoucnu bude věnovat hudbě, měl jasno už od malička. Uvítal proto možnost účastnit se
stipendijního uměleckého programu MenArt pro nadané děti, kde mohl své dovednosti dál
rozvíjet pod dohledem profesionálního pianisty a hudebního pedagoga doc. Ivo Kahánka,
Ph.D. „Náš lektor byl vlídný, ale zároveň také důsledný, což oceňuji. Každé setkání pro mě
bylo velmi inspirativní, doc. Kahánek mi pomohl s upřesněním některých technických aspektů
hry a dal mi nový pohled na to, jak hudbu interpretovat,“ doplňuje Jan. Díky programu mohl
spolu s dalšími účastníky odehrát také menší koncerty na prestižních českých festivalech
Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. „Honza je velmi talentovaný. V oboru se mu daří, již se o
něm ví. Věřím, že o něm ještě uslyšíme. Přejeme mu, aby mu vášeň pro hudbu vydržela,“
dodává zakladatelka a ředitelka akademie MenArt Dana Syrová.
Jan dnes často vystupuje nejen na českých, ale i zahraničních pódiích, spolupracuje
s významnými českými orchestry, jako je Filharmonie Brno nebo Symfonický orchestr
Českého rozhlasu a další. Na svém kontě má už 3 sólová CD s nahrávkami známých skladeb
klasické hudby. „Měl jsem i období, kdy mě bavilo skládat nové melodie. První skladbu jsem
vytvořil asi v 11 letech. Dnes ale myslím, že můj největší potenciál je v interpretaci vážné
hudby, kterou mám nejraději. Moji oblíbení hudební skladatelé jsou Johannes Brahms,
Johann Sebastian Bach, Ludvig van Beethoven nebo Franz Schubert,“ vysvětluje Jan.

Citace zakladatelky akademie MenArt Dany Syrové
„Uplynulé dva covidové roky výrazně ovlivnily mnoho aspektů v našich životech. Prostor, který
nám nabídly pro nečekané bilancování, nás utvrdil v myšlence, že vzdělávání, hledání inspirace,
předávání a výměna zkušeností jsou hnacím motorem, který naši společnost posouvá kupředu
a dává smysl našemu konání.
MenART je výjimečná příležitost rok pracovat pod vedením nejvýraznějších osobností svého
oboru a zároveň se setkávat se stejně motivovanými pedagogy a jejich studenty z celé
republiky. Mít srovnání mimo svou školní bublinu je velmi přínosné. Naším cílem je podpořit
celý obor uměleckého vzdělávání a přinést mu nové impulzy. Fakt, že se práci s talenty a jejich
pedagogy věnují špičkoví profesionálové, je velmi důležitý, vnáší do celého výukového procesu
velkorysost, nadhled a pohled, který přesahuje „jen“ práci na technické či řemeslné stránce.
MenART je také o vizích, odvaze a celkových souvislostech oboru.
Význam uměleckého vzdělávání pro společnost je dle mého názoru v současné době
nedoceněn. Je to škoda. Chceme dodat uměleckému vzdělávání více pozornosti. Nejde jen o
výchovu špičkových umělců, jde o vklad, který umělecké obory a jejich studium přináší do
kvality života celé společnosti.“

O Akademii MenART
Akademie MenART je novým prvkem v systému uměleckého vzdělávání v ČR. Již pátým rokem propojuje významné a „hotové“ umělce s těmi, kteří stojí teprve na prahu své hudební, výtvarné,
taneční nebo divadelní kariéry. Díky prostředkům, které se jí daří získávat od soukromých subjektů, je schopná akcelerovat motivaci žáků a studentů základních a středních škol, stejně jako jejich praktické znalosti a dovednosti, a to právě přes špičky ve svých oborech. K procesu přizývá také pedagoga konkrétního žáka, který tak získává nové podněty a impulsy k práci se svým svěřencem. Propojuje tak uměleckou praxi se vzděláváním a v některých případech umožní mladému účastníkovi programu vystoupit na takových událostech, jako je například Pražské jaro nebo Smetanova Litomyšl. Program trvá rok a studenty do programu vybírá mentor na základě jejich prací, motivačního dopisu a doporučení pedagoga. Díky stipendiu na toto vzdělání dosáhnou také děti z ekonomicky slabšího zázemí – jediným rozhodovacím prvkem o přijetí do programu je talent.
Letošní pátý ročník MenART otevírá s 330 stipendisty a 15 mentory. V posledních pěti letech prošlo programem 448 stipendistů ze ZUŠ z celé ČR a zapojilo se téměř 60 mentorů. Více informací
na www.menart.cz.

Ivana Šalbabová

Štítky: