Zprávy

Před 100 lety ohromili hodonínští včelaři sklenicí medu o hmotnosti 50 kg,  v letošním roce vytvoří český rekord v podobě největší figurální svíce ze včelího vosku

Pátek Srpen 19, 2022
418
Včelař Fiala u svého včelína

Hodonínská včelařská organizace vznikla v roce 1920. V prvním zápisu matriční knihy Včelařského spolku se píše, že „Včelaři hodonští vystihli čas všeobecného ruchu v národě a dne 14. března 1920 se sešli v hostinci pana Josefa Fialy a založili Včelařský spolek pro Hodonín a okolí.“ Jedním ze zakládajících členů byl i pan hostinský Fiala, majitel hostince – vinárny v Rybářích u řeky Moravy v Jánošíkově ulici. Fiala patřil již mezi zkušené včelaře, na zahradě měl vybudovaný velký dřevěný včelín 1 .Ačkoliv v prvních letech včelařský spolek nebyl příliš početný – zakládalo jej 13 včelařů a po prvním roce činnosti se jejich počet zvýšil na 26, aktivita členů spolku byla obdivuhodná. Již v průběhu třetího roku spolkové činnosti čekal hodonínské včelaře náročný úkol – uspořádat včelařskou výstavu a vytvořit důstojné zázemí pro uspořádání celorepublikového včelařského sjezdu.   Svaz Zemských Ústředí spolků včelařských republiky Československé se rozhodl uspořádat 2. celorepublikový sjezd nikoliv v některém ze sídelních měst zemských ústředí, ale volba padla na Hodonín, jako na město na pomezí Moravy a Slovenska, rodiště prezidenta Masaryka a zejména dějiště krajinské hospodářsko – průmyslové výstavy.
„Ve staroslavném Hodoníně, kde od pradávných dob scházívaly se významné osobnosti k důležitým poradám a smlouvám, sjížděti se budou letos v době od 9. července do 15. srpna různé spolky a společnosti, aby rokovaly o svých záležitostech. I my včelaři ze všech končin naši milé republiky se tam shromáždíme na svém sjezdu a zašleme tam ukázky prací svých a včelek našich na výstavu, která bude rozsahu značného…“ tak znělo pozvání na výstavu uvedené na titulní straně časopisu Včela moravská z května 1922.
Včelařská výstava byla velmi úspěšná, jen v době konání včelařského sjezdu 11. a 12. srpna výstavu navštívilo přes 1000 návštěvníků.  Díky začlenění včelařské expozice do rozsáhlé krajinské výstavy přijížděli do Hodonína další četné výpravy turistů z různých koutů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Ve čtyřech učebnách chlapecké měšťanské školy (dnešní budova Gymnázia na ulici Legionářů) mohli návštěvníci obdivovat velké množství jak historických včelařských exponátů tak v té době vyráběných úlů a různých včelařských pomůcek. Velkou pozornost budila rozsáhlá prodejní výstava medů, voskových figurek a malovaných perníků. Návštěvníci velmi ocenili výtečnou  medovinu od Josefa Fialy. Skutečně unikátním exponátem této výstavy byla půlmetrákové sklenici krásného vičencového medu 2 od místního včelaře Antonína Lízala.
Včelařská výstava byla pro včelařskou osvětu velkým přínosem a hodonínští včelaři se po celou dobu první republiky těšili velké úctě a všeobecné podpoře.  Lví podíl na úspěšné činnosti spolku ve 20. a 30. letech měl především hodonínský právník, pozdější předseda včelařů (1925 -1937) Dr. Roman Calábek.  Mezi největší počin hodonínských včelařů z tohoto období patří každoroční výsadby velkého množství stromů a keřů. Např. jen v roce 1925 bylo vysázeno 1200 medonosných stromů (lípy, akáty, třešně, javory, jerlíny, lísky, vrby jívy a dřínky). Takto bylo včelaři vysázeno množství zeleně, ze kterého se můžeme těšit dodnes. Výsadby probíhaly v místě současného parku v areálu lázní a nemocnice, dále v areálu kasáren. Také byly vysázeny javory a kaštany na Mírovém náměstí a hřbitov byl osázen Jerlíny. Včelaři zakoupili nebo předpěstovali sazenice medonosných rostlin na osázení sokolského stadionu na Rybářích, pro výsadby kolem řeky Moravy a kolem železniční trati na Holíč  a na ozelenění různých dalších míst ve městě a jeho okolí. Více než stoleté fungování spolku, jehož činnost přinesla mnoho pozitivního nejen následovníkům
zakladatelů, ale i obyvatelům a návštěvníkům Hodonína si zaslouží alespoň několik střípků z pestré historie důstojně připomenout.  Náš spolek proto uspořádal včelařskou výstavu v prostorách Starého Kvartýru v Lužicích. Na výstavě se dozvíte například to, jak se lišilo včelaření našich předků v době Velké Moravy od toho současného.  K vidění jsou také některé exponáty z barvité historie našeho spolku, například zachráněný Fialův medomet. Menší prezentace činnosti z historie a současnosti včelařské organizace proběhne také v Hodoníně, a to v prostorách Regionálního centra na Masarykově náměstí v Hodoníně od 30. září do 17. října 2022.  K vidění také bude u nás největší figurální svíce ze včelího vosku vysoká více než 100 cm. V pátek 30. 9. v 17h proběhne v prostorách Regionálního centra beseda se včelaři spojená s ochutnávkou medu, medoviny a dalších včelích produktů.

 

1 Domek, kde bývala hospoda, byl v roce 2014 zbořen a ani včelín dnes již neexistuje. Těsně před demolicí domu se podařilo zachránit historický medomet, který se našel na půdě.
2  Vičenec ligrus je bobovitá rostlina, která byla od konce 18. století pěstována jako pícnina a v dnešní době je v teplejších oblastech zdomácnělá. Ve volné přírodě se vyskytuje roztroušeně, hojnější je v nižších polohách na vápenitých sušších půdách. Kvete od poloviny května do poloviny srpna. Dnes již zemědělsky málo pěstovaná rostlina bývala jedním z  nejvýznamnějších zdrojů nektarových snůšek.

Knapil Jiří

 

Štítky:

napsali jste nám