Zprávy

Ocenění žáků ZUŠ Kyjov vedením města Kyjova

Pátek Červen 24, 2022
576

Kyjov-Letošní školní rok byl pro Základní uměleckou školu Kyjov
opět kulturně bohatým a také úspěšným rokem, po dvou letech
uměleckého „půstu“ se naši žáci zapojili do uměleckých soutěží a
spolu se svými pedagogy účinkovali na akcích v našem regionu i po
celé republice. Díky této aktivitě reprezentovali nejen vysokou
úroveň školy, ale také město Kyjov a 22. června byli ti nejlepší z
nich za své výkony oceněni vedením města. Hudební doprovod na
tomto slavnostním aktu zajistila Brass Banda pod vedením
Miloslava Procházky a Malá cimbálová muzika pod vedením Petra
Petrů. Ocenění převzala Magdalena Kudelová za 3. místo v
celostátním kole soutěže ve zpěvu, Ondrej Rákoš, stříbrný
medailista v celorepublikové soutěži ve hře na varhany a Anna
Máčelová, členka kapely Yoof Jazz a vítězka krajského kola soutěže
ve hře na klarinet. Žesťové oddělení reprezentoval Denis Krsička,
úspěšný uchazeč o studium na Konzervatoři Brno, a současně také
vítěz okresního kola soutěže ve hře na trubku, Tomáš Blata, který
získal 2. místo v krajském kole v soutěže ve hře na baryton a Adam
Zaviačič, zlatý medailista z krajského kola ve hře na trubku. Všichni
tři žáci jsou také členy Mladé muziky Šardice, jedné z největších
mládežnických dechových hudeb v České republice, která
reprezentuje školu a město Kyjov v České republice i v zahraničí a
letos opět potvrdila svou vysokou úroveň výhrou v celostátní soutěži
dechových hudeb ve Vysokém Mýtu. Za výtvarné oddělení byla
nominována Zuzana Bouchalová, která je úspěšnou absolventkou
tohoto oboru a byla přijata na dvě renomované střední školy se
zaměřením na design a výtvarné umění. Za soubory byly oceněny
žákyně 7. ročníku a II. cyklu tanečního oboru, kterým se po 7 letech
podařilo postoupit až do ústředního kola soutěžní přehlídky
tanečního oboru (cenu převzaly Kristýna Kudláčová a Stella
Fantová) a také Malá a velká cimbálová muzika ZUŠ Kyjov.
Cimbálové muziky získaly druhé místo v ústředním kole soutěže
lidových souborů a současně byly oceněny za reprezentaci ZUŠ
Kyjov a města Kyjov na vystoupeních v rámci regionu i na
celostátní úrovní (ocenění převzali primáši David Kos a Štěpán
Gasnárek).
„Přestože žáci byli oceněni za jeden či dva konkrétní úspěchy, jejich
aktivita není omezena pouze na soutěžní výkony. Většina z nich je
členem více uměleckých uskupení a aktivně se podílí na pořádání
kulturních akcí, koncertů a výstav v Kyjově i v okolí. Doufám, že v
této činnosti budou i nadále pokračovat a oceněným žákům i jejich
pedagogům blahopřeji!“, okomentoval úspěchy školy NOVÉMU
SLOVÁCKU její ředitel Petr Petrů. (ap,av)

Štítky: