Zprávy

Nová studie se ptá na názor klientů i podnikatelů Baťova kanálu

Středa Červenec 27, 2022
555
ilustrační foto

Fenomén Baťův kanál a dovolená na vodě dávno překročila hranice Slovácka. Na hausbótech, motorových člunech, velkých výletních lodích či kánoích dnes brázdí vodní cestu nejen domácí turisté, ale i zahraniční – například z Německa, Rakouska či Polska. Další statisíce pak ročně využijí cyklostezku podél Baťova kanálu na kolech, koloběžkách i na in-line bruslích. Jak se turisté na této cestě pohybují? Jaké služby využívají a které jim tady chybí? To bude letošní turistickou sezónu předmětem Dopadové studie.

Kde konkrétně má cestovní ruch na vodní cestě a v okolí rezervy, silná či slabá místa, kde je prostor pro další rozvoj a kde se skrývá nevyužitý potenciál, to vše patří k plánovaným výstupům. Studie pracuje s hypotézou, že vodní cesta ovlivňuje cestovní ruch ve svém okolí, tedy na území Slovácka a zároveň Slovácko jako destinace pro trávení volného času a dovolené ovlivňuje využití a prosperitu vodní cesty.

Samotný výzkum se zaměří na více cílových skupin – posádky pobytových lodí (hausbótů), motorových člunů, účastníky plaveb velkých výletních lodí, a v neposlední řadě cyklisty a turisty, kteří si Baťův kanál užívají na cyklostezkách. Šetření probíhá také mezi provozovateli půjčoven lodí, restaurací či dalších služeb přímo navázaných na vodní cestu. Pro všechny jsou připraveny on-line dotazníky s odkazy přímo u provozovatelů. Klienti aktivních pronajímatelů hausbótů mohou navíc využít atraktivní fyzickou podobu lodního deníku, který vyplňují v průběhu pobytu a stane se nejen nástrojem sběru dat, ale také vkusným suvenýrem plným vzpomínek.

Výsledky studie budou k dispozici na konci kalendářního roku.

Máte i vy zkušenost s plavbou, cyklistikou či službami na Baťově kanále? Budeme rádi i za vaši zpětnou vazbu!

Dotazník pro ty, kteří se plavili na hausbótu: Pobytové lodě

Dotazník pro ty, kteří si zapůjčili motorový člun na maximálně jeden den: Motorové čluny

Dotazník pro ty, kteří využili plavbu na některé z velkých výletních lodí: Výletní lodě

Dotazník pro ty, kteří si užívají Baťův kanál po svém třeba na kole, bruslích, pěšky nebo jen navštívili některou z místních restaurací podél vodní cesty: Veřejnost

Projekt Dopadové studie byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdeněk Šmíd

Štítky:

život v regionu