Zprávy

Náš pohled do kasiček po Tříkrálové sbírce 2022. Dárci byli na Slovácku oproti minulým letům štědřejší

Středa Únor 9, 2022
387
Foto archiv Charity Veselí: Z tříkrálové obchůzky ve Veselí nad Moravou.

REGION – Výnos Tříkrálové sbírky je již z největší části tradičně věnován na pomoc lidem potřebným, nemocným či lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky s dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Byť organizátoři sbírky Charita nepředpokládají, že se dosavadní výsledek sbírky bude ještě nějak výrazně měnit, upozorňují, že stále jde o výsledek průběžný. Zatímco do klasických pokladniček mohli letos dárci přispívat do 16. ledna 2022, možnost přispět bezhotovostní formou trvá až do 30. dubna 2022. Definitivně budou výsledky sečteny až po tomto datu i se započtením dárcovských SMS.

 

Oblastní Charita Hodonín 

„Sbírka proběhla již v klasické podobě koledování, tedy chození tří králových koledníků dům od domu. Většina reakcí darujících byla velmi kladná, s nadějí v očích lepších zítřků. Lidé byli velmi rádi za osobní kontakt, který však byl stále chráněn hygienickými opatřeními, v podobě roušek koledníků. Nicméně to nezabránilo zpěvu již tradiční písně: „My tři králové“, kterou jednotliví koledníci radostně zpívali před každými dveřmi na Hodonínsku, Bučovicku, Slavkovsku,“ sdělila Jana Šupálková, koordinátorka sbírky z Charity Hodonín. 

„Nárůst finančního daru oproti roku 2021, kdy byly pouze statické pokladničky, byl téměř dvojnásobný. Oproti roku 2020, kdy se koledovalo, byl nárůst víc jak o 130 000 Kč. Ještě nemáme výsledky ze tří obcí,“ vrátila se ke statistice Šupálková.

Pro srovnání: rok 2022 – 3 647 760 Kč, rok 2021 – 1 824 506 Kč

rok 2020 – 3 515 240 Kč.

V letošním roce by chtěla díky této sbírce Charita Hodonín poskytnout okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách, dofinancovat provoz charitních služeb, podpořit dobrovolnické centrum a Krizový tým při Oblastní charitě (OCH) Hodonín, pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci u nás i v zahraničí.

 

Charita Veselí nad Moravou

„Tříkrálová sbírka se uskutečnila v tomto roce jak obvyklou formou návštěvou tří králů v domácnosti, tak elektronicky, kdy mohli lidé přispívat přímo na účet sbírky. Rovněž byly pokladničky umístěny v obchodech, na úřadech a podobně. Tam, kde chodili tříkrálové, došlo většinou k tomu, že výnos byl oproti minulosti, rok 2020, kdy se chodilo rovněž po domech, vyšší. Jde o zřejmý projev štědrosti lidí a toho, že je tříkrálové koledování oblíbeným způsobem podpory lidem v nouzi a že jistým způsobem lidem scházelo. 

Na Horňácku povětšinou koleda formou návštěvy tří králů v domácnostech neprobíhala. V roce 2020 byl výnos sbírky z pokladniček celkem 1 058 934 Kč, v roce 2021 činil 450 536 Kč (koleda po domech neprobíhala, byly pouze rozmístěny stacionární pokladničky v obchodech, na úřadě atd.) a v tomto roce 934 286 Kč.   

 

Tříkrálová sbírka je pro Charitu významnou pomocí při uskutečňování jejího poslání a díky ní můžeme jednak přímo pomoci lidem v nouzi, zde jde většinou o rodiny s dětmi, a také podpořit naše služby, ať už jde o největší službu pečovatelskou, stacionář Toník či službu pro rodiny s dětmi Anička,“ okomentoval sbírku ředitel veselské Charity Petr Kolařík.

 

Charita Kyjov

V kyjovském regionu sbírku organizuje Charita Kyjov; jedná se v podstatě o území kyjovského děkanátu, do kterého patří 12 farností v celkem 23 obcích. Letos, po roční pauze, se sbírka mohla konat tradičně s koledníky a její celkový výtěžek činí 1 448 206 Kč, což je nejvíc v její dosavadní historii. V naprosté většině šlo o finanční dary do pokladniček koledníků, ale 9 433 Kč z této částky představují bezhotovostní dary a 14 800 Kč tzv. on-line koleda.

Dle slov ředitele kyjovské Charity Vladimíra Měchury i v případě Tříkrálové sbírky platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. 

„V loňském roce totiž do poslední chvíle nebylo jasné, jakou formou bude sbírka probíhat a pár dnů před termínem byla její klasická podoba koledy od domu k domu vzhledem k pandemické situaci a přijatým opatřením zakázána. Museli jsme tehdy doslova improvizovat. Měli jsme umístěny statické pokladničky hlavně v kostelích a na obecních úřadech, někde také v obchodě či na poště. I tak byl ale výsledek nad očekávání dobrý; šlo o cca 70% průměrného výtěžku v jiných letech. Protože se nám ale loňská zkušenost velmi osvědčila, myslím, že jak statické pokladničky, tak také možnost přispívat do sbírky bezhotovostně zůstanou už novými formami sbírky i do budoucna.“

Z výše uvedeného výtěžku Tříkrálové sbírky Charita Kyjov obdrží 58 %, tj. Přibližně 839 960 Kč. 

„Tyto prostředky plánujeme využít na tyto záměry: „Splátka úvěru na nákup nemovitosti (rodinný domek + pozemek) pro Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích,“ „Rozvoj mobility Pečovatelské služby“ a „Přímou pomoc lidem v nouzi.“ Před vlastní realizací ale musí být všechny záměry schváleny komisí v Arcidiecézní Charitě Olomouc,“ dodal NOVÉMU SLOVÁCKU Vladimír Měchura, ředitel Charity Kyjov.

                                                                                     (Antonín Vrba)

Štítky: