Zprávy

Myslivecká chata v Mikulčicích už zase slouží!

Středa Říjen 12, 2022
710

MIKULČICE – Letos koncem měsíce září skončilo pro Myslivecký spolek (MS) Mikulčice – Velká Morava jedno z nejtěžších období v celé době jeho existence. Myslivecká chata i okolní areál už zase slouží svému původnímu účelu. Škody po tornádu byly odstraněny za vydatné pomoci členů spolku, obce Mikulčice, Charitativního konta ŠKODA AUTO, Nadace rozvoje občanské společnosti i darů mysliveckých organizací a jednotlivců.

Vloni v době, kdy to nikdo nečekal, udeřilo tornádo a zničilo i celé zázemí pro činnost myslivců v Mikulčicích. Těžce poškozena byla myslivecká chata a zdevastován byl i okolní areál, který spolu s ní sloužil pro konání většiny kulturních i folkloristických akcí v obci. Zároveň byl zcela zničen i sklad krmiv a materiálu. Navíc deseti členům spolku živel poškodil domovy – některým fatálně.

„Zdálo se, že další život myslivecké organizace v obci bude nadlouho ochromen. Přednost při sanaci škod měly samozřejmě domy občanů a infrastruktura obce. Popisovat úžasnou solidaritu a pomoc státu, krajů, organizací i jednotlivců by bylo nošením dříví do lesa. V očekávání výpomoci k odstranění škod se tedy myslivci postavili až na konec pomyslné fronty. Brzy se však ukázalo, že vlastně v žádné frontě nestojí, protože ve všech programech státu, kraje i charitativních organizací k odstraňování škod způsobených tornádem se na společenské organizace zapomnělo. Naštěstí byla chata spolku pojištěna a pojišťovna Generali ČP jednala velmi vstřícně, takže prostředky na základní opravu objektu se ve velké míře našly. Spřátelená firma JARA s.r.o. stavební opravu zničeného objektu za pomoci mnoha členů spolku provedla, ale stále zbývalo udělat nemálo práce a musel se nakoupit různý materiál. Na to již prostředky chyběly. Nakonec však spolek nezůstal sám. Téměř se slzami v očích byly přijímány peněžité dary od některých mysliveckých organizací i jednotlivců. Peníze dárců byly použity na nákup skladové haly, aby bylo kam uložit krmivo pro zvěř v době strádání i další materiál. S doplacením faktury za opravu chaty částkou 300 tisíc Kč vypomohla obec Mikulčice. Za tuto pomoc je třeba panu starostovi Dvořáčkovi i celému zastupitelstvu obce upřímně poděkovat,“ řekl pro web ISLOVÁCKO.CZ předseda MS v Mikulčicích STANISLAV ČERMÁK.

Stále však nebyl opraven areál chaty totálně zničený živelní katastrofou. Nebyly také opraveny vnitřní prostory chaty včetně elektrické instalace, nebyla vyměněna zničená výbava a poškozený nábytek. Záchranou byl finanční grant z prostředků Charitativního konta ŠKODY AUTO, Odborů KOVO MB a ŠKO-ENERGO prostřednictvím jejich Nadace rozvoje občanské společnosti. Žádost o finanční prostředky na dokončení oprav nejen chaty, ale i okolního areálu po velmi vstřícném jednání byla akceptována a peníze byly poskytnuty v maximálně možné výši, tj. 300 tisíc Kč. S využitím těchto prostředků dnes chata i areál slouží tak jako dříve. Za peníze z grantu Škodováků byl opraven interiér chaty i se zázemím, opraven a dokoupen nový nábytek a k tomu veškeré vybavení. Byla zateplena půda objektu a opraveno vnější posezení. Chata i celý areál dnes slouží nejen členům spolku, ale i veřejnosti a umožňuje konání společenských, kulturních i folklorních akcí tak, jako tomu bylo před tornádem.

(red.)

Štítky:

život v regionu