Zprávy

Mláďata toka Deckenova

Čtvrtek Září 29, 2022
352
Foto Josef Pertica.

Zoologická zahrada se může pochlubit úspěšným historickým prvoodchovem.
Jedná se o mláďata toka Deckenova (Tockus deckeni). Na začátku června se samice
zazdila v budce a v polovině července se z budky začalo ozývat pípání. Nové
přírůstky toka vyletěly z budky koncem srpna. Nejprve dutinu opustila samice, po
několika dnech i mláďata. Jedná se o samce a samici.
Zoo Hodonín chová tento druh ptactva od roku 2017. „Tehdy jsme získali
sourozenecký pár ze Zoo Dvůr Králové. Později se podařilo získat další samici a tím
vznikl nepříbuzný pár, který letos poprvé zahnízdil. V současné době máme chovný
pár + jednu samici, což je sestra chovného samce,“ upřesňuje zootechnik Jiří Ingr,
který se v zoo zabývá chovem ptactva.
Důvodem zazdívání v dutinách stromů při hnízdění je ochrana samice a
mláďat proti útoku šelem, opic a hadů. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka,
kterou samec podává samici potravu. V době odchovu mláďat byla upravena krmná
dávka; hlavní podíl v ní měla myší holátka a svlečený hmyz bez krovek. Tuto krmnou
dávku podávali chovatelé zhruba 8krát denně po menších porcích a samec potravu
nosil a podával samici, která krmila mláďata. Běžně si tito ptáci pochutnávají na
hmyzu, který sbírají i na zemi, dále mláďatech a vejcích drobných ptáků, plazech,
obojživelnících a různých plodech.
Toko patří mezi 44 druhů zoborožců, kteří mají srostlé dva první krční obratle
a na každé noze mají čtyři prsty, jež jsou přizpůsobeny k uchopování větví stromů.
Jeden prst směřuje dozadu a tři dopředu, z nichž dva jsou navíc rovněž srostlé.
Samice se od samce odlišuje zbarvením zobáku – samice má černý zobák, zatímco
samec má červený zobák s krémovou špičkou a černým ostřím. Toko Deckenův
pobývá v trnitých křovinách a podobných suchých stanovištích ve východní Africe,
zejména na východ od Východoafrické trhliny, od Etiopie na jih po Tanzanii.
Tento druh je pojmenován po německém průzkumníkovi baronu Karlu
Klausovi von der Decken, prvnímu Evropanovi, který se pokusil zdolat horu
Kilimandžáro.

Z důvodu nedostatku prostoru poputují tato mláďata do dalších zařízení. O
jejich přesunu bude rozhodovat koordinátor chovu.

Bc. Martina Hustak

Štítky: