inzerenti

Město Veselí nad Moravou vyhlašuje výběrové řízení

Čtvrtek Srpen 4, 2022
297

na obsazení pracovního místa úředníka územního

samosprávného celku:

právník / právnička na odboru majetku a investic
Městského úřadu Veselí nad Moravou.
Místo výkonu práce: město Veselí nad Moravou.
Předpokládaný nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.
Přihlášku s požadovanými náležitostmi lze doručit: písemně
v zalepené obálce označené v levém horním rohu
značkou „VŘ právník MI“, a to buď osobně na podatelnu
Městského úřadu Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče
697, nebo zasláním na adresu: Město Veselí nad Moravou, tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, nebo elektronicky
do datové schránky města ismbss3 nebo e-mailem na adresu

posta@veseli-nad-moravou.cz

nejpozději do pondělí 15. srpna 2022 do 15:00 h.

Více na webových stránkách města:
www.veseli-nad-moravou.cz

sekce Město a samospráva → Volná pracovní místa

Případné další informace sdělí:
Ing. Andrea Jarošová, vedoucí odboru MI

telefon: 518 670 120, e-mail: jarosova@veseli-nad-moravou.cz

Jitka Tomečková, personalistka úřadu

telefon: 518 670 148, e-mail: tomeckova@veseli-nad-moravou.cz

Štítky:

volná místa