Revue

Koho byste chtěli veřejně pochválit za uplynulý rok a jaké máte přání do roku 2021?

Neděle Leden 10, 2021
792

Marie Lisalová, vedoucí prodejny, Žarošice

Na Vaši otázku mě napadla hned dvě jména: Martinka Šaňková ze Žarošic a Šimon Studýnka z Násedlovic. Tyto děti, které navštěvují teprve 7. třídu základní školy dokážou u nás v kostele sednout za varhany a odehrát celou mši svatou. Martinku doprovází svým zpěvem její maminka Eliška a Šimona jeho maminka Jana. Hrají a zpívají moc krásně, takže je chválím, ale především je obdivuji.

Do nového roku 2021 všem přeji hlavně pevné zdraví, protože si myslím, že se zdravím jdou ruku v ruce i spokojenost, štěstí a pohoda.

 

Michal Závodný, vedoucí pracovník, Archlebov

Spíš než veřejně pochválit, tak bych raději soukromě poděkoval všem, kteří v loňském roce jakýmkoliv způsobem pomáhali potřebným lidem. Nechci nikoho vynechat, ale velké díky patří zejména všem ošetřovatelům, zdravotníkům, ale i lidem, kteří pomáhali doma v rodinách, sousedům či známým. Nechtěl bych opomenout na ty, kteří pomáhali na duchovní rovině, hlavně tím, že se za druhé modlili. A tak bych je chtěl poprosit, aby tak pokračovali i v tom novém roce.

 

Jan Svora, konstruktér, Vacenovice

Když se zamyslím nad vaší otázkou, tak za uplynulý rok, který byl tak zlomový, můžu veřejně pochválit hlavně zdravotníky, kteří měli (a stále mají) na starosti boj s koronavirem. Ten uplynulý rok jsem se trochu víc ochomýtal okolo nemocnic, tak jsem s prací sester a doktorů víc seznámil. Snad ten nový rok bude lepší, i když ten jeho začátek tomu moc nenasvědčuje.

 

Miroslava Neduchalová, privátní lékařka, Svatobořice-Mistřín

Určitě pochválit všechny, kdo jakýmkoliv způsobem pomáhají v těžké době. Nebudu vyjmenovávat, protože bych na někoho mohla zapomenout. Určitě sama za sebe děkuji své rodině. Bez rodinného zázemí a víry bych zcela jistě nezvládla pracovní nasazení od února 2020, bez dovolené, prakticky nonstop. Všem lidem dobré vůle přeji především zdraví, lásku, rodinnou pohodu, dětem, aby chodily do školy, lidem, aby měli svoji práci. Věřím pevně, že tato prapodivná doba brzy skončí a budeme se moct zase scházet a veselit. Jako jediné východisko vidím očkování.

 

Jindřich Kotek, lidový zpěvák tohoto času řidič autobusu, Vracov

Pochválit není koho. Snad jenom moji ženu Dášu, která to se mnou táhne skoro pětatřicet let. Vždy stála za mnou, ať byly problémy jakékoliv. Nadevše ji miluji a jsem rád, že ji mám. Všem přeji hodně zdraví do nového roku! 

 

Lucie Tomanová, OSVČ, Kyjov

Cením si všech, kterým v roce 2020 nebylo lhostejné jejich vlastní zdraví a pomáhali i svým bližním. Hodně zdraví a síly do nového roku všem!

 

Vojtěch Pospíšil, zastupitel Jihomoravského kraje, Josefov 

Pochválit si zaslouží bezesporu všichni, kdo v překotném a částečně zmateném covidovém roce 2020 jakkoliv pomohli těm lidem, kteří to potřebují, nemají takové štěstí a nedokáží se o sebe postarat a v tomto spatřuji naději i do let dalších, protože to s lidskostí v naší společnost není tak zlé, jak by se mohlo zdát. Rád bych ale vyzvedl zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří na úkor svého zdraví a rodin poskytovali a poskytují péči. Pojďme společně dát naději naší společnosti a ekonomice, ať se co nejdříve v letošním roce zase můžeme setkávat kdekoliv a usmívat s upřímnou radostí.

 

Jaroslava Kundratová, seniorka, Ratíškovice

Za rok 2020 bych ráda pochválila naši vládu, zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a všechny dobrovolníky. A taky všechny zodpovědné spoluobčany kteří jakkoliv pomáhají nejen sobě, ale i svému okolí. Přeji srdečně všechno dobré v novém roce!

 

Miloslav Procházka, hudebník, skladatel, učitel, Kyjov

Já bych chtěl pochválit především Tebe: Tondu Vrbu 

Ta loňská sezona nám muzikantům moc nepřála. Více času jsem trávil při sledování Tvého internetového kanál a připomněl jsem si tak spoustu krásných koncertů a hudebních zážitků. Viděl jsem  také spoustu mladých zpěváků, cimbálek a sborů. Informuješ o dění v celém našem hudebním regionu i širokém okolí. Představuješ nám také stále nové krásy naší milované Moravěnky. Děkuji ti za Tvou práci a vážím si našeho přátelství. Jinak všem čtenářům Nového Slovácka přeji především hodně zdravíčka!

 

Martin Hájek, starosta obce, Radějov

Těžká otázka, nerad bych na někoho zapomněl. Poděkováni by si zasloužili všichni z “první linie”, tj. zdravotníci, prodavačky, pošťačky, šičky roušek, všichni dobrovolníci, kteří dle svých možností pomáhali a pomáhají druhým.

Do nového roku přeji všem hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, mnoho osobních i pracovních úspěchů, a abychom se mohli častěji setkávat při různých kulturních, společenských i sportovních akcích.

Zpracoval: Tonda Vrba

Štítky:

ankety