Revue

Kam byste na zimu uložil alkoholiky-bezdomovce, žijící na ulici? Neměla by mít obec povinnost se o svého občana postarat?

Úterý Prosinec 15, 2020
921

Lucie Tomanová, OSVČ, Kyjov

Bezdomovec je především člověk. Člověk, kterému nebyl osud v některé jeho životní etapě nakloněn a ztratil střechu nad hlavou, bojuje a snaží se najít znovu cestu. Vždy jsem pro pomoc lidem, kteří to potřebují. Řešením může být jakási noclehárna s pevně nastavenými pravidly. Dříve byl v Kyjově chudobinec…

 

Ivana Zelinková, vedoucí provozovny, Tasov

Je to hrozně složitá otázka. Na to nemohu jednoznačně  odpovědět.  Každý jednotlivý případ by se musel posuzovat zvlášť . Ale pořád jsme u toho, kdo to rozhodne správně. Mně osobně je těchto lidí  líto, ne každý si za to může.

 

Michaela Baladová-Danielová, zpěvačka, Brno, rodačka ze Suchovských Mlýnů

Obec by mohla poskytnout bezdomovcům práci a za to jim dát ubytování.

 

Alena Venhodová, lékařka, Hodonín

Město má ve své režii městskou policii a spolupracuje nebo je v kontaktu i s místní charitou. Takže při dobré vůli a součinnosti by nějakou pomoc těmto lidem, zvlášť v zimním období, určitě měli poskytnout. Koneckonců, adresu mají bezdomovci hlášenou, i když formálně, vesměs na svém obecním či městském úřadu, nebo ne?

 

Tomáš Kubák, dokumentarista, Kyjov

Nevím. Zrovna před několika dny jsem někde četl (nebo slyšel?), že je divné, když má člověk názor na všechno… Nechci být alibistický ve stylu „na jednu stranou je to tak, ale na druhou zase…“. Takže kam bych je uložil a zda to má být povinností obce, nebo spíše rolí charitativních organizací a neziskovek? Nemám vyhraněný názor. Takže nevím.

 

Antonín Okénka, předseda Mikroregionu Horňácko, Nová Lhota

Je to velmi složitá otázka. Jsem zastáncem přístupu, že každý je strůjcem svého štěstí a obec by měla poskytovat podpůrnou funkci, pokud o to daná osoba stojí. Povinností obce určitě není, aby se o občany starala, má občanům sloužit při uspokojování jejich potřeb (dle zákona o obcích).  A v tom je velký rozdíl.  Stát ve své přenesené působnosti disponuje dostatečnými prostředky, jak takovou situaci řešit. Z mé vlastní zkušenosti vím, že terénní sociální služba státu má v území dost omezené možnosti, když se lidé brání spolupráci. Mám dobrou zkušenost s vytvořením vhodných pracovních povinností pro tyto spoluobčany ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Je to však časově náročné za cenu pevných nervů.

Jinak bych totiž lehce mohl nabýt dojmu, že občan nemusí nic dělat, jenom popíjet a obec (coby společenství občanů) se o něj bude muset postarat. A to by rozhodně nebylo dobře.

 

Martina Bílová, starostka obce, Tvarožná Lhota

I když jsme se snažili sebevíc, alkoholici si nikdy pomoci nenechali. Pomoc těmto lidem je velice složitá a dokud budou o sobě rozhodovat jen oni a pod vlivem alkoholu, nemá tento problém řešení. Začala bych povinným protialkoholním léčením.

 

Anna Hubáčková, senátorka PČR, Ratíškovice 

Nejde všecko hodit na obec! Obec může a má a umí pomáhat hlavně těm, co o to stojí.  Třeba i ve spolupráci s různými dalšími neziskovými organizacemi. Ale rozhodně to nemá být její zákonná povinnost. U alkoholiků, bezdomovců, navíc nejde jen o zajištění noclehu, ale i o jinou pomoc-třeba sociální a zdravotní péči a na to musí být už odborníci.

 

Jan Hanáček, ředitel sociálního zařízení, Mutěnice

Podle mne, měla by se obec, nejlépe ve spolupráci s neziskovkami, o tyto lidi postarat. Třeba ubytováním nebo nějakým zázemím.

 

Petr Kolařík, ředitel Charity, Veselí nad Moravou

Někteří lidé bez domova nejsou schopni vydržet ani v azylovém domě, jejich mentální stav jim to neumožní – těžká závislost na alkoholu, jsou extrémně obtížně snesitelní pro své okolí. Ano, nejenom obec, ale my všichni bychom měli hledat cestu k těmto lidem. Obec to není nikdo mimo nás, my sami jsme občané obce a teprve až nám ve většině bude záležet na osudu těchto lidí najdeme řešení situace i pro tyto lidi. Jistě nepůjde o vyřešení problému jednou pro vždy, ale o neustálé hledání opatření pro zlepšení života těchto lidí, žijících v hluboké bídě tělesné, duševní, duchovní a ve velké osamocenosti.

 

Václav Hučík, aktivista v pomoci bezdomovcům ve Velké nad Veličkou, Blatnička

Obec? Ne jen obec, ale i farář, prostě všichni kdo mají v sobě ještě kousek srdce, lidskosti, a víry v Boha. Co vám pomůže pět slaměných betlémů v obci, když vám na chodníku umírá člověk. Povinnost postarat se o takového občana má především sociální odbor v součinnosti se všema těmi neziskovkami co jen čerpají miliardy. „Kdo je bez viny ať hodí kamenem“.

                                                              Připravil: Tonda Vrba