Zprávy

Kalamitní dřevo se v podobě mobiliáře vrátí do hodonínského lesoparku

Sobota Listopad 20, 2021
540
(Foto: pk)

HODONÍN – Ekologicky a zároveň eticky přistupuje město Hodonín k budoucí obnově příměstského lesa. Část kalamitně vytěženého dřeva se v podobě dřevěného mobiliáře vrátí zpět do modernizovaného lesoparku. Tomuto záměru dali radní města zelenou na svém jednání v polovině října. Současně již byla zahájena i první etapa výsadby lesa.

V důsledku řádění tornáda bylo v příměstském lese zničeno přibližně 38 ha lesní plochy. Od této události až k 1. říjnu těžaři z Lesů Horňácko, s nimiž má město Hodonín uzavřenu rámcovou smlouvu, vytěžili a bezplatně uskladnili přibližně 6 125 m3 kalamitního dřeva. Rada města zároveň schválila odprodej tohoto dřeva právě společnosti Lesy Horňácko, vyjma kvalitnější suroviny, která bude dále využita přímo v modernizovaném lesoparku. 

„Část dřeva chceme využít na výrobu mobiliáře, chodníků, mostků, herních prvků či uměleckých objektů pro příměstský les a zasažený intravilán. Dřevo je nutné co nejdříve odborně zpracovat, protože podléhá rychlé degradaci,“ uvedla Tereza Kleinerová z oddělení odpadového hospodářství a zeleně.

 Rada města odsouhlasila zadání těchto prací pile Zachotín, která zpracuje řezivo tak, aby budoucí práce se dřevem byla co nejjednodušší. 

Kromě ekologického a zároveň symbolického aspektu znamená návrat dřeva do lokality, kde původně vyrostlo, především úsporu za dřevní materiál pro budoucí projekty. Využito bude přibližně 350 m3 dubu, 200 m3 borovice a 6 m3 akátu. Než se však ze dřeva stanou finální výrobky, bude to ještě nějakou dobu trvat.

„Kvůli nevhodné době smýcení, tedy v plném vegetačním období, je nutné nařezat kulatinu na tzv. prizmy, tedy polotovar, který musí nejprve přirozeně vyschnout. Teprve poté bude možné polotovary zpracovat na finální výrobky,“ doplnil k postupu prací Pavel Foltýn z oddělení odpadového hospodářství a zeleně.

Současně se pracuje také na první etapě zalesňování v lokalitě Bažantnice. Lesy Horňácko již začaly s oplocením a výsadbou necelých 10 hektarů lesního porostu, a to klasickým lesnickým způsobem. Během letošního podzimu a jara příštího roku plánují vysadit celkem 77 tisíc sazenic převážně dubů, s příměsí javoru, lípy a habru.                                                                                    (pk, av)

 

 

Štítky: