Zprávy

Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž o nejlépe opravenou památku popatnácté

Úterý Únor 1, 2022
499
foto od av: Národní kulturní památka větrný mlýn v Kuželově zvítězila v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019. Prvenství jí patřilo v kategorii Velké stavby.

BRNO – Patnáctý ročník tradiční soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje vyhlásili v polovině ledna jihomoravští radní. Vlastníci oceněných památek získají za svou renovaci až 150 tisíc korun. 

„Budeme rádi, když se s námi podělíte o výsledky vaší práce. Věřím, že tím společně nejen inspirujeme další vlastníky památek, ale taky jim třeba dodáme odvahu pustit se do vlastních projektů, které dělají jižní Moravu zase o něco krásnější,“ vyzval náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče František Lukl z Kyjova.

Stejně jako v minulých ročnících rozhodne o jejich pořadí odborná komise soutěže. Účastníci se utkají taky o Cenu veřejnosti ve výši 60 tisíc korun, jejíž vítěz vzejde z hlasování prostřednictvím SMS zpráv. Otevřené bude od 14. do 31. března 2022.

Ceny se budou udělovat ve čtyřech hlavních kategoriích, a to velké stavby (hrady, zámky,…), díla výtvarného umění (sochy, obrazy,..),

drobné stavby (kapličky, boží muka,..) a Cena veřejnosti bez ohledu na kategorii.

Účastníkem soutěže můžou být vlastníci kulturních památek nacházejících se na jižní Moravě a zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, jejichž obnova skončila v roce 2021. Zařazené budou i opravy jejich ucelených částí – třeba střechy, křídla budovy a podobně.

Přihlášku, obsahující písemný souhlas vlastníka, může podat kdokoliv z laické i odborné veřejnosti, právnické osoby, starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí, farnosti i spolky. Je ji potřeba doručit písemně na adresu:

Jihomoravský kraj, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a též e-mailovou zprávou na adresu kovar.daniel@jmk.cz. Zájemci můžou podávat přihlášky do 4. února 2022.                                                                                            (av)

Štítky: