Zprávy

Dolní Bojanovice sází na zkrášlení středu obce

Čtvrtek Březen 18, 2021
1157
Příprava technické infrastruktury pro stavbu rodinných domů v ulici Záhumenní.

DOLNÍ BOJANOVICE – V letošním roce si podlužácká obec připomíná 825 let od první písemné zmínky o Dolních Bojanovicích. Při této příležitosti plánují a předběžně připravují nějaké kulturní akce-koncerty, Žně našich předků, které doufají, že se budou moci nakonec zdárně uskutečnit. Obecní zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu obce na rok 2021 investice v celkové hodnotě 34 milionů korun.

„Mezi větší patří obnova komunikace, vybudování chodníku, parkoviště a veřejného osvětlení v ulici Sportovní v hodnotě celkem 6,5 milionů korun. Máme požádáno o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, dále zasíťování ulice Zahradní  v částce 2,7 milionů korun,“ informuje NOVÉ SLOVÁCKO, starostka Dolních Bojanovic, Eva Rajchmanová.

Projekčně připravují úpravu veřejného prostranství obce a prostoru za ZUŠ a dále rekonstrukci II. Návsi-v prostoru od obchodního domu KVART po Slováckou chalupu. Oba tyto prostory jsou pro obec velmi důležité a chtěli by podat žádost v letošním roce o dotaci z očekávané výzvy z EU. 

„Mezi dlouhodobé projekty patří Obnova historické vodní nádrže o rozloze kolem 6 hektarů, čekáme na stavební povolení a následně budeme řešit možné dotační tituly. Připravujeme také podklady pro projekty ve vinařských uličkách. Problémem je, že se pod stávající komunikací nachází podzemní vinné sklepy, a bude nutné řešit jejich statiku. Tyto vinné sklepy mapujeme,“ pokračuje Rajchmanová. 

V Dolních Bojanovicích se také zabývají řešením další lokality pro výstavby rodinných domů, protože je po stavebních místech velká poptávka. V minulém roce zde překročili hranici 3 tisíce obyvatel. „Aktuálně pokračují stavební práce na bytovém domě Na Hrázce 62, které byly započaty v loňském roce. Byly tam vyměněny okna, dveře, zrekonstruována kotelna, výměna střechy, zateplení. Je zde jedenáct obecních bytů a podařilo se nám získat dotaci z OPŽP. Zaměstnanci obce pokračují s rekonstrukcí sociálního zařízení v bytech na Domě s pečovatelskou službou, které řešíme bezbariérově. Celkem se zde nachází 25 bytů,“ dodala bojanovická první žena, Eva Rajchmanová. 

Ani v těžké pandemické době se v této kulturou proslavené obci na Podluží rozhodně nenudí.                   

(Text a foto: av)

Štítky: