Zprávy

Blatničané vydali knihu „Válka a odboj“

Čtvrtek Leden 21, 2021
867
Autoři nové blatnické knižní publikace Marie a Antonín Lukášovi

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM – Začátkem loňského roku byly v Blatnici pod Svatým Antonínkem připraveny, ale z důvodů omezení neuskutečněny, vzpomínkové programy u příležitosti 75 let od konce II. světové války, zejména uspořádání přednášky s PhDr. Miroslavou Polákovou, Ph.D. jako uznávanou odbornicí na tyto válečné roky a boje na moravsko-slovenském pomezí. Součástí mělo být i představení rukopisu místního rodáka Františka Vyskočila, který popisuje válečnou situaci okolo obce Blatnice.

Další plánovaná činnost se ale povedla manželům a místním učitelům Marii a Antonínovi Lukášovým, kteří vydali publikaci „Válka a odboj v Blatnici pod Svatým Antonínkem“. Vychází jak z vlastních, tak ze vzpomínek učitele Aloise Nováka jako aktivního člena místní odbojové skupiny Carbon. 

„Jedná se o velmi pečlivě připravenou knihu, která čtenáře dějem vtáhne do situace II. světové války a objasní, jaké útrapy prožívali občané naší obce,“ řekl k zajímavé novince blatnický místostarosta Antonín Hanák, který se vedle současného obecního dění velmi zajímá i o místní historii. Manželům Lukášovým také pomohl se zajišťováním a digitalizováním spousty dobových fotografií na stránky publikace. Podle Antonína Lukáše uběhla již řada let od konce války a doposud se ne všechny pravdy povedlo dát na pravou míru. 

„Iniciace k napsání vzešla jako reakce na již vydanou knihu k 50. výročí konce II. světové války napsanou Vladimírem Grebeníčkem z Uherského Ostrohu, kde autor cituje: „Kromě skupiny Obrana národa v Blatnici pracoval v Obraně národa ve Velké nad Veličkou také nadporučík v záloze učitel Alois Novák z Blatnice.“ Toto byla jediná zmínka o jeho celkové odbojové činnosti. Na situaci v odbojové skupině Carbon a na činnost Aloise Nováka úplně zapomněl. Připomínám, že Alois Novák byl v blatnickém Carbonu jeho velitelem a tím zároveň zástupcem velitele Františka Bogataje pro blatnický Carbon. Organizoval v Blatnici odbojovou činnost celé skupiny obětavých lidí. Důkazem této činnosti jsou zápisy v blatnické kronice uložené ve Státním okresním archivu v Hodoníně. Kromě toho jsou i hmatatelné skutky o jeho činnosti za II. světové války. Podotýkám, že v té době nebyl Alois Novák členem KSČ, což zřejmě vadilo, aby Grebeníček napsal do brožury úplnou pravdu o odboji v Blatnici,“ sdělil na upřesnění NOVÉMU SLOVÁCKU  osmašedesátiletý čiperný senior, Antonín Lukáš.                                                                                       

(Text a foto: av)