Zprávy

Začíná volba nových členů Rady České televize, kandidáty představí NFNŽ

Úterý Březen 16, 2021
910
Jakub Macek

Radu České televize čeká obměna čtyř z celkem 15 členů. Lhůta pro předkládání kandidátů, kteří
nahradí čtveřici stávajících radních, vypršela 10. března. Začíná tak ostrá fáze volby, o jejíž vítězích
rozhodne v následujících týdnech Poslanecká sněmovna. Stejně jako v minulých letech bude dění
okolo volby nových členů sledovat také Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Ten připravuje
medailonky jednotlivých kandidátů a informační servis pro média i veřejnost.
Rada ČT je patnáctičlenný orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly
tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti Rady náleží například jmenování a odvolání
generálního ředitele, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu ČT nebo dohlížet na plnění úkolů
veřejné služby.
„Vzhledem k rozsahu činností, které Radní ČT vykonávají, by vítězní kandidáti měli mít prokazatelné
kompetence, které zaručí profesionální výkon mandátu. Ze zákona mezi ně patří nestrannost,
nezávislost a bezúhonnost. Stejně tak jsou ale důležité dostatečné ekonomické znalosti. Jedním
z hlavních úkolů Rady je totiž schvalování rozpočtu a závěrečného účtu ČT nebo schvalování
dlouhodobých plánů rozvoje,“ říká Jakub Macek z Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy
univerzity. „Důležitou složkou je ale pochopitelně i orientace v mediálním prostředí,“ doplňuje.
Ze zákona má Rada ČT garantovanou nezávislost na státních orgánech, politických stranách nebo
jiných politických či ekonomických vlivech. „Ačkoliv zákon říká, že kandidáty nominují různé
organizace nebo sdružení občanů, v praxi to může vypadat jinak. Někteří kandidáti jsou spjati
s různými politickými proudy a místo nezávislého výkonu kontroly ČT nastupují do Rady s určitým
zadáním. Je proto důležité neustále upozorňovat, že Rada není trafika ani místo pro vyřizování
politických účtů. S každou volbou do mediálních rad se hraje o podobu a nezávislost médií veřejné
služby,“ dodává Jakub Macek, který je také členem správní rady Nadačního fondu nezávislé
žurnalistiky.
Nově zvolení kandidáti usednou do Rady po 30. květnu, kdy končí šestiletý mandát jejich předchůdců.
Užší výběr kandidátů nejprve probíhá ve Volebním výboru Poslanecké sněmovny, který do dalšího
kola pošle 12 kandidátů. O těch pak rozhodují poslanci na plénu Poslanecké sněmovny.
Nadační fond nezávislé žurnalistiky chystá pro veřejnost informační kampaň, ve které představí
medailonky všech kandidátů, kteří projdou prvním kolem volby ve Volebním výboru sněmovny. Více
informací o kandidátech bude umístěno na webu www.medialnirady.cz. Cílem je zajistit informační
servis při volbě do kontrolního orgánu veřejnosti, který je pro nezávislost médií v Česku mimořádně
důležitý.
Velkou obměnou letos projde i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ve které končí šestiletý
mandát hned 8 členům této mediální rady. Nadační fond nezávislé žurnalistiky se proto bude volbě
nových členů z celkem 13členného orgánu rovněž věnovat.

Pro více informací kontaktujte na info@nfnz.cz

O Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky
Od roku 1989 nebyla svoboda projevu pod takovým tlakem politických a komerčních zájmů jako dnes. Proto
se čeští podnikatelé, kteří nepatří do žádných zájmových skupin a není jim lhostejné směřování naší vlasti,
rozhodli založit NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Jeho posláním je pomoc při šíření svobodných,
názorově pluralitních a společensky důležitých informací. Chce také přispět ke svobodné diskusi vedoucí ke
kultivaci veřejného prostoru, otevřenosti a tolerantnost Podporujeme projekty, které se věnují seriózní
novinařině, a vytváříme nástroje, které přispívají ke kultivaci mediálního prostředí. Podporujeme mediální
vzdělávání a boj proti dezinformacím.

Štítky: