zahrádka / vinohrad

Výsev mrkve- rady do zahrady č. 5 -2021

Sobota Březen 13, 2021
1323

Při výsevu mrkve dbáme především na volbu pozemku. Vybíráme pozemky, které nebyly v posledních dvou letech hnojeny chlévskou mrvou a půdy volíme  lehčího charakteru na takovýchto pozemcích mrkev netrpí chorobami a škůdci. Meziřádková vzdálenost by měla být 25 až 30 cm, abychom mohli mrkev pohodlně okopávat.  Hloubka výsevu má být asi 0,5 cm a řádky je třeba po zahrnutí přimáčknout. Po zalití je vhodné  vyseté záhony přikrýt průhlednou folií asi na dobu dvou týdnů. Podpoříme tak výrazně lepší klíčení semen.  Pokud zjistíme, že je výsev  po vzejití příliš hustý, vyjednotíme rostlinky na vzdálenost minimálně 5 cm od sebe.

 Trávník – než  přistoupíme k hnojení, provzdušňování a sečení trávníku, vyplatí se nejprve zbavit trávník mechu mechanicky. Na malém pozemku vystačíme s železnými  hráběmi, ale na pozemku o výměře několika arů je ruční vyhrabování nadlidský výkon. Na takové ploše se vyplatí použít vyčesávač, který je dodáván jako příslušenství rotačního kypřiče půdy. Ocelové pruty snadno a rychle vyčešou  veškerý mech.

Pokračujeme v  základním řezu jabloní a hrušní. Dbáme na to, aby byly koruny řídké, odstraňujeme převislé a  křížící se větve a zahušťující jednoleté výhony. Kvalitní ovoce je vždy na mladém dřevě tj. na jednoletých až tříletých větvích.  Větší rány ošetříme proti houbovým chorobám buď stromovým balzámem, latexem s přídavkem fungicidu, štěpařským voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn a štíhlých vřeten. Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka, nebo drátěná ohýbadla. 

  Do konce března roubujeme  a přeroubováváme všechny peckoviny, v některých případech i jádroviny. Podmínkou pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Volíme obyčejnou nebo anglickou kopulaci, sedélkování, popřípadě kozí nožku. Při roubování vždy dbáme na to, abychom se nedotýkali řezných dosedacích ploch a měli ostré nože. 

Často se setkávám s tím, že zahrádkáři používají k ochraně porostů nekvalitní postřikovače, které vytvářejí hrubé kapky. Tím dochází ke špatnému pokrytí rostlin, k velké spotřebě postřikové kapaliny a nadměrně se zatěžuje i životní prostředí. Dle vlastních zkušeností doporučuji postřikovače společnosti akp, které postřikovou kapalinu dokonale rozmlží, pokryjí tak velmi dobře ošetřované porosty a spotřeba postřikové kapaliny je podstatně menší. Bližší informace o těchto postřikovačích naleznete na: www.akp.cz

Petr Kumšta

Štítky:

zahrada