Zprávy

Tasov má nové osvětlení a chystá se přivítat turisty v rekonstruované ubytovně

Čtvrtek Březen 18, 2021
920
Stavební práce výkopu pro svod dešťové vody.

TASOV – Místní část veřejného osvětlení začala být v poslední době značně nevyhovující. Problémem byl podle odborníků především průnik vody do konstrukce svítidel, následné znečištění krycího plastu a tím výrazně snížena účinnost osvětlení, a tedy i bezpečnost v obci. Negativním vlivem bylo samozřejmě i zvýšení nákladů na údržbu.

„Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat passport veřejného osvětlení pro celkový přehled a stav světelných bodů. Tím jsme navázali na dříve provedenou renovaci sloupů a z celkového počtu 105 svítidel bylo prozatím vyměněno 64 kusů, a to při hlavní komunikaci a u nejfrekventovanějších místních komunikací. Osvětlení bylo realizováno především na vyšších sloupech díky technickému řešení svítidla, které se podařilo koupit za velmi výhodných podmínek. Předpokládáme, že jakmile se podaří zakoupit svítidla vhodná i na nižší sloupy za obdobně výhodných podmínek, tak bude vyměněno zbývajících 41 svítidel,“ sděluje NOVÉMU SLOVÁCKU Vlastimil Falešník, starosta Tasova. 

Podle něho byla původní zářivková svítidla nahrazena modernějším LED osvětlením, které při výrazně nižší spotřebě zajišťuje vyšší svítivost. LED osvětlení disponuje nejmodernějším chipem od renomované společnosti Samsung a výkonem 30 W.

„V následujících týdnech bude probíhat v naší obci úprava vstupní části turistické ubytovny, která je pokračováním rekonstrukci pokojů v prvním patře. Stávající stav ubytovny byl již nevyhovující a neodpovídal dnešním nárokům. Rekonstrukcí vznikly dva apartmány a dále tři pokoje vše s vlastním sociálním zařízením. S opravou vstupní části bude souběžně probíhat dovybavení jednotlivých pokojů,“ tvrdí starosta.

V Tasově doufají, že první turisty budou moci přivítat s příchodem léta a s klidnější epidemiologickou situací. 

„Na rekonstrukci ubytovny bude v nejbližší době navazovat i realizace odpočinkové zóny v centru obce. Tento prostor dříve sloužil jako školní zahrada, ale v posledních letech byl již nevyužitý a neplnil svou funkci. Při realizaci projektové dokumentace nebyl brán zřetel pouze na funkci estetickou, ale i ekologickou. Při realizaci se počítá s použitím prvků pro dočasné zadržování dešťové vody na ploše, co podpoří zlepšení klimatu a zajistí, že voda se pomaleji a přirozenou cestou vsákne do půdy. Mimo jiné bude realizována i dešťová zahrada, do které bude svedena dešťová voda ze střechy ubytovny. Věřím, že tento prostor bude atraktivní pro všechny věkové skupiny,“ konstatuje s přáním starosta Falešník.

(Text a foto: Tonda Vrba)

Štítky: