Zprávy

Primáš Jan Slaměna oslavil životní jubileum

Úterý Leden 5, 2021
957
Cimbálová muzika Jana Slaměny v osmdesátých letech. Primáš Jan Slaměna vlevo.

REGION – V  prosinci  roku 2020 oslavil významné životní jubileum, osmdesát let, primáš Jan Slaměna. Muzikantské zkušenosti získával už od studentských let ve Slováckém krúžku v Kyjově i v jiných regionech Slovácka a ve vysokoškolském souboru Mládí v Brně. V šedesátých letech byl také primášem Varmužovy muziky. V sedm-
desátých letech cítila chasa Slováckého krúžku potřebu vlastní muziky, vedení krúžku proto oslovilo muzikanty Karla Hirshe, Slávka Matulu, bratry Kupkovi, Zdeňka Hradeckého, Ferdu Osičku a Mirka Uřičáře.  Brzy se přidal i zmiňovaný jubilant Jan Slaměna, který se stal záhy primášem. V té době ještě nestál kulturní dům a zkoušelo se v sálku budovy traťové distance ČSD. 

Významným přínosem byla i spolupráce se souborem Brozané z Uherského Brodu. Soubor neměl vlastní muziku a jeho členové si velmi vážili obětavé práce Slaměnovců, neboť se nemalou měrou zasloužili o postup Brozanů na celostátní přehlídku národopisných souborů. Následoval úspěšný zájezd na mezinárodní  folklorní festival v Zagrebu. V té době vznikly i nahrávky pro zagrebský rozhlas a Československý rozhlas a televizi. Nemalým úspěchem bylo rovněž doprovázení  Vojenského uměleckého souboru Zbojník z Bučovic, který vyhrál Armádní soutěž uměleckých souborů v Kroměříži. 

Jako rodilý Kyjovák Jan Slaměna viděl těžiště své práce především na Kyjovsku. S tehdejším Slováckým krúžkem, pro který muzika vznikla a nastartovala tak souborovou činnost a první zahraniční zájezdy, se Slaměnova muzika  účastnila slavnostního otevření Domu kultury v Kyjově. Celá  osmdesátá léta již Jan Slaměna působil jako primáš muziky Lúčka ve Svatobořicích-Mistříně. Hráli nejenom doma, ale také v mnoha evropských zemích. V první polovině devadesátých let spolupracovala jeho muzika s úspěšným folklorním  souborem Konopa z Ratíškovic. 

Na zahraničních cestách se jmenovanými soubory dokázal Slaměna kromě muzikantského mistrovství využít své další přednosti, a to byla znalost jazyků. Také díky ní navazoval mnohá přátelství s folkloristy celého světa. V posledních letech jubilant s některými z muzikantů vypomáhal v sousedních Bukovanech a Kostelci národopisným pěveckým sborům. Vřelé díky mu patří za pomoc a rady mladým muzikantům. Ať tedy oslavenci dlouho slouží zdraví, ať si rád zahraje pro potěšení své i svých příznivců. 

(Václav Horák)

Ke gratulaci se připojuje i redakce Nového Slovácka, přejeme jubilantovi stále mladého ducha, pevné zdraví a zaujetí pro slovácké piesničky, ať mu muzicírování i nadále přináší hodně radosti.