Rozhovory

„Práce s lidmi? Krásná, smysluplná i náročná,“ říká Lenka Zemanová z veselského Centra pro rodinu

Sobota Leden 23, 2021
1102
Účastnice jednoho z výchovných programů. (Foto: archiv Centra pro rodinu- 4x)

REGION – LENKA ZEMANOVÁ je energická, empatická, akční žena, která před 13 lety založila ve Veselí nad Moravou pod patronací Olomoucké arcidiecéze Centrum pro rodinu. To je jedním z 21 děkanátních center, které metodicky spadá pod Centrum pro rodinný život v Olomouci. Přestože je zřizovatelem Arcibiskupství olomoucké, její aktivity rozhodně nesměřují pouze k věřícím. Za tu dobu se jí tak z centra podařilo vybudovat instituci, která pořádá akce pro děti, maminky s dětmi na mateřské, nebo třeba kurzy, ve kterých se rodiče mohou naučit, jak v dnešní složité době na výchovu teenagerů a dětí obecně. „Jsme tu skutečně pro všechny, kdo nás osloví. Jediná role, ve které jsme v životě nenahraditelní, je role rodiče,“ říká. Na podzim její plánovaný Kurz efektivního rodičovství sice zhatila koronavirová epidemie, a přestože opatření pokračují, ona už intenzivně připravuje další nabídku zajímavých akcí. „Čeká se jen na to, jak se uvolní opatření. Hned poté spustíme nové kurzy,“ slibuje Zemanová. 

O své práci v Centru pro rodinu s oblibou říkáte, že je krásná, smysluplná, ale také velmi náročná. Byl nějaký emočně vypjatý moment, zážitek, který vám za těch 13 let utkvěl v hlavě?

Je toho spoustu. Když vám přijde pěkný mail nebo smska, poděkování za zajímavý kurz či přednášku, nebo maminky z mateřského klubu mi píší, že jim Sedmikrásek moc chybí, mám vždycky ohromnou radost. Inspirací jsou pro mě i dobrovolníci, jejich nasazení při pořádání nejrůznějších akcí, například Pohádkového lesa pro děti, je obdivuhodné. 

Co jste dělala předtím, než jste se dostala k práci v sociální oblasti?

Mám 51 let a jsem profesí učitelka v mateřské škole. Po gymnáziu jsem pracovala v Hutním projektu Ostrava jako kreslička projektové dokumentace. Po deseti letech na mateřské dovolené, které jsem věnovala svým třem dětem, jsem byla zaměstnána jako sociální pracovnice v pobočce Poradny pro ženy a dívky ve Veselí nad Moravou. V roce 2007 jsem založila Centrum pro rodinu ve Veselí, kde jsem v pozici vedoucí organizace a předseda spolku až doposud.

Dá se zvládnout tak náročná práce, která probíhá spíše odpoledne, večer nebo o víkendech, s vlastní rodinou? 

Zvládnout se to dá a to díky toleranci mojí rodiny. Skloubit můj pracovní diář s rodinnými aktivitami bylo hodně složité, když byly děti malé, ale teď je to rozhodně lepší.Aktivity centra musím totiž přizpůsobit tomu, že rodiče chodí do práce a čas na nějaký svůj vlastní program mají také až odpoledne po zaměstnání nebo v sobotu a neděli. Senioři nebo maminky na mateřské mají naproti tomu čas spíše dopoledne. Mým úkolem je toto všechno rozplánovat a časově skloubit tak, aby se naše aktivity nekryly s jinými akcemi podobného zaměření.

Epidemiologická situace to zatím neumožňuje, nicméně se chystáte letos uspořádat dva zajímavé kurzy. O co jde? Jedná se o Kurz výchovy dětí a Kurz výchovy teenagerů. Jak by měly probíhat? 

Oba kurzy budou probíhat samostatně, a to během pěti nebo deseti setkání v příjemném prostředí, kde si rodiče budou moci na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodiči, kteří zažívají podobné boje. K oběma kurzům patří poutavé přednášky o důležitých tématech výchovy plné praktických rad a nápadů. 

Kdo se může přihlásit, až to bude aktuální?

Kurz Výchova dětí je určen rodičům dětí od 0-10 let a Kurz výchova teenagerů rodičům dětí od 11 do 18 let.

Co bude hlavní částí kurzů?

Především to bude příležitost diskuse s ostatními rodiči nad zadaným tématem. Ať už se jedná o rodičovský přístup, jejich dobré nápady nebo jen sdílení strastí a radostí rodičovství.

Rodiče mají dnes nepřeberné množství možností, jakým způsobem děti vychovávat. A k dětem nedostáváme návod k použití.

Ano, právě proto může být úžasné zjistit, že na to nejste sami, a posbírat nápady od ostatních rodičů. Každý z nás se může naučit, jak zlepšit i tu nejlépe fungující rodinu. Jediná role, ve které jsme v životě nenahraditelní, je role rodiče. 

Na co se kurz zaměřuje? Jaká jsou hlavní témata? 

Témata kurzu se zaměřují na růst v zodpovědnosti, budování charakteru, komunikaci a řešení konfliktů i na předávání zdravých hodnot, a jsou velmi praktické.

Komu je kurz určen? 

Tyto kurzy jsou určeny pro každou rodinnou situaci, včetně rodin s jedním rodičem. Kurzy jsou postaveny na křesťanském chápání lásky, ale jsou určeny úplně všem rodičům, ať už se považujete za věřící nebo ne. Ať už jsou na tom rodiče jakkoli, tyto praktické nástroje jim mohou pomoci zlepšit a posílit rodinný život.

Mohou se zájemci těšit na příjemnou rodinnou atmosféru? 

Každý večer začíná malým pohoštěním. Chceme, aby se zde rodiče cítili dobře, když už jsme je odtrhli od jejich dětí. Příjemné osvětlení, ubrusy, květina, obsluha, káva a zákusek. To vše si rodiče zaslouží. Po jídle vždy následuje promluva. 

Jakým způsobem může tedy kurz s takovým zaměřením jeho účastníkům konkrétně pomoci?

Kurzy jsou rozděleny do pěti nebo deseti týdnů, podle toho jsou promluvy dvě nebo jen jedna. Přinesou mnoho praktických principů, příběhů ze života, vtipných citátů, nečekaných statistik i inspirativních nápadů od odborníků, poradců, rodičů i samotných dětí a teenagerů. Kurzy jsou založené na křesťanském chápání lásky, ale jsou určeny párům s jakoukoli životní filosofií.

Co je jádrem takového večera? 

Jádrem večera je cvičení v příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení pak rodiče povedou k hlubší diskusi s ostatními rodiči. 

Takže například zjistí, že v nějakém problému, ve kterém se právě se svým dítětem nacházejí, nejsou sami? 

Přesně tak. Možná se i inspirují dobrými nápady ostatních. V pozadí bude hrát hudba a během cvičení se často podává káva nebo čaj a zákusek. Na konci každého setkání dostanou pak jakési domácí cvičení, které by měli do příště udělat. Domácí cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen pro vás. Cvičení vám má napomoci pokračovat v započatých rozhovorech i doma, ať už Váš partner na kurz chodí nebo ne.

Při Centru pro rodiny funguje také Mateřský klub Sedmikrásek. Jakou plní úlohu? 

Mateřský klub Sedmikrásek při Centru pro rodinu Veselí funguje od roku 2008 a navštěvují ho nejen maminky, ale i tatínci dětí a prarodiče s vnoučaty, což podporuje mezigenerační soužití. V průměru se u nás každý čtvrtek schází 12 maminek a 14 dětí. Součástí každého setkání jsou zábavné hry a činnosti na zlepšení jemné motoriky, zpěv s hudebními nástroji, tanečky s říkadly a písničkami. To vše rozvíjí citovost dětí a pomáhá formovat vztah k lidem, k přírodě a světu kolem nás. 

Čemu přispívá společná činnost rodičů se svými dětmi?

Určitě velkou měrou k duševnímu, citovému i manuálnímu rozvoji schopností dětí, naplňuje jejich potřeby a posiluje vzájemné vazby. Pro maminky je to příležitost popovídat si s ostatními maminkami a vyměnit si zkušenosti při výchově svých ratolestí. Sdílet své radosti i starosti. Tím, že se schází pravidelně, navazují s ostatními maminkami nová přátelství a utváří krásné společenství, kde vládne pohoda a porozumění. 

Co mají děti v Mateřském klubu k dispozici? 

Plně vybavenou klubovnu, tělocvičnu a na zahradě nově zbudované dětské hřiště. Součástí klubu je i knihovna s literaturou zaměřenou na manželství, rodičovství a výchovu. 

Kdy Mateřský klub Sedmikrásek probíhá?

Probíhá v klubovně Centra pro rodinu v Zarazicích, kde sídlíme v bývalé škole, každý čtvrtek od 9. 30 do 11.30 hodin, a to i o prázdninách. Nové maminky, těšíme se na vás!

Je složité sehnat peníze na provoz a veškerou činnost?

Není to úplně snadné. Předem nikdy nevíme, zda budeme mít dostatek peněz na pokrytí nájmu, služeb a akcí, které pořádáme. To je to, co nás nejvíce trápí. Velkou podporu máme od Města Veselí nad Moravou a JMK, nemalou částkou přispívá Charita Veselí nad Moravou, děkan Václav Vrba a sponzoři a dárci.

Máte nějaké kolegy, nebo je celý provoz Centra pro rodinu jen na vás?

Na organizaci veškerých akcí jsem zbyla sama, takže se vůbec neobejdu bez pomoci dobrovolníků. Naší nejrozsáhlejší akcí roku je Pohádkový les, kde je vždy zapojeno přes šedesát dobrovolníků z řad rodinných příslušníků a zejména mládeže, ale i našich přátel. Pomáhá ale i Veselské kulturní centrum, Svaz skautů, Střelecký svaz, VIS Bílé Karpaty, Charita, Městská knihovna, Centrum pro sluchově postižené, Městské policie, Městské muzeum, Hvězdárna, kavárna V parku, herna U opičky atd.

Kde se většina vašich akcí v době běžného provozu koná?

V našem Zarazickém centru. Kromě toho tady býváme pro veřejnost také v úterý a ve středu, a to vždy od 9:00 do 15:00 hodin. 

Je možné domluvit si schůzku předem? 

Samozřejmě, ideálně telefonicky. Ostatně, všechny potřebné informace, tedy i tu, kdy zase činnost Centra obnovíme, najdete na www.veseli-nad-moravou.dcpr.cz. 

(Hana Raiskubová)

 

Štítky:

rozhovor