Zprávy

Netradiční Tříkrálová sbírka on-line potrvá až do jara

Středa Leden 20, 2021
764
I když letos nebylo v ulicích vidět tříkrálové koledníky, někde se jich přece jen pár ukázalo, jako například na Horňácku v Hrubé Vrbce, kde jich bylo hned několik. (Foto: pg)

REGION – Za 21 let jsme si už zvykli, že počátek nového roku záčíná se všech městech a obcích tradiční Tříkrálovou sbírkou. V ulicích se objevují „Tři králové“ a přichází do našich domovů s koledou.

Letos je tomu však poněkud jinak. 

„Ve chvíli, kdy v roce 2020 jsme sčítali poslední mince, naše životy zcela změnila a zpomalila pandemie COVID-19. Nikdo nečekal, že v letošním roce ovlivní i Tříkrálovou sbírku. Byly zrušeny všechny hromadné, doprovodné a děkovné akce spojené se sbírkou. Všechny přípravy a varianty koledování měly jedno společné – ochránit zdraví jak koledníků, tak i dárců,“ sdělila koordinátorka Tříkrálové sbírky za oblastní Charitu Hodonín, Jana Šupálková.

Netradiční okolnosti vyžadovaly netradiční řešení, proto připravili organizátoři on-line koledu prostřednictvím obrazovek telefonů, počítačů či televizí, kde můžete na sbírku Oblastní charity Hodonín přispívat až do 30. dubna 2021 na číslo účtu: 66008822/0800 VS: 77706400.

„Pro ty, kteří chtějí peníze darovat fyzicky, jsme rozmístili pokladničky v Hodoníně na třináct míst a to například do kostela, na městský úřad, do lékáren, do školek, do Azylového domu, či obchodů a drogerií. Možnost přispět tímto způsobem je do neděle 24. ledna,“ dodala Šupálková. V loňském roce se vybralo v samotném Hodoníně celkem 333 067 korun.

Závěrem k tříkrálovému příspěvku nahlédněme do knihy Kratochvilná historie měst a míst v zemích koruny Svatováclavské vydané v roku 1884, kde se píše k této tradici o Slovácku v úsměvném příběhu z Veselska, citujeme:

„Kdo chce věděti, kde mají čtyři svaté Tři krále, nechť se ubírá od Veselí po silnici ke Strážnici. Až bude přicházeti k Zarazicím, uvidí před samou obcí sloup a na něm namalované čtyři svaté Tři krále. Zarazičtí totiž smluvili se s malířem, aby jim vymaloval na onen sloup Tři krále, o barvy že se postarají sami a od práce slíbili tři měřice obilí. Malíř se dal chutě do toho, a když byl hotov, zbylo mu ještě něco barev, jež si Zarazičtí koupili. I bylo jim líto, kdyby tolik barvy mělo se zmařiti, radili se proto, co s ní. „Snadná pomoc, kmocháčkové,“ povídá jeden soused, „přidejme malíři jednu měřici obilí, ať nám z toho zbytku barev vymaluje ještě jednoho krále do zálohy.“ Malíř na to přistoupil a tak podnes mají v Zarazicích čtyři svaté Tři krále.“                           

(av)