Zprávy

Na Baťově kanálu modernizují rejd plavebních komor

Pondělí Leden 31, 2022
453
Baťův kanál – přístav Rohatec – vizualizace. (Zdroj: Povodí Moravy)

HODONÍN – Povodí Moravy v loňském roce zahájilo modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanálu. Jde o rozsáhlou stavební akci, která bude probíhat prakticky v celé délce vodní cesty.

Rejda je částečně chráněné kotviště v blízkosti plavební komory, kde mohou lodě zakotvit a počkat, než jim bude povolen vjezd do plavební komory. Modernizace se bude týkat rejd všech jedenácti plavebních komor Baťova kanálu. Práce budou probíhat postupně a potrvají až do roku 2024 tak, aby umožnily plynulý provoz v průběhu hlavních plavebních sezon. Na podzim odstartovaly práce na modernizaci rejd obou plavebních komor ve Vnorovech. 

„Ve Vnorovech vzniknou na obou komorách jak svislé stěny s betonovým zhlavím, tak pevná vyvazovací mola na nosných sloupech, která budou vetknutá do dna vodní cesty. Délka čekacích stání bude 35 metrů. Samozřejmostí je nové osvětlení. Vše bude splňovat moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory. Cílem modernizace rejd je další zvýšení bezpečnosti a komfortu rekreační plavby na Baťově kanálu,“ sdělil vedoucí útvaru rozvoje vodních cest Povodí Moravy Karel Goldemund.

Hlavní práce na modernizaci rejd ve Vnorovech budou dokončeny do jara. Před zahájením hlavní plavební sezony 2022 budou mít všechny tři plavební komory kompletně zmodernizované rejdy. V následujícím období proběhne modernizace na dalších osmi plavebních komorách Baťova kanálu. 

„Ještě v letošním roce bychom rádi zahájili modernizaci rejd plavebních komor v Petrově, Veselí nad Moravou, Uherském Ostrohu a Nedakonicích. Modernizace na dalších rejdách plavebních komor budou probíhat průběžně až do roku 2024. Vodní cesta tak získá nové moderní rejdy, které návštěvníkům Baťova kanálu poskytnou dostatek prostoru pro bezpečný vjezd i výjezd z plavební komory,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.
V souvislosti se stavebními pracemi se tak dají v místě, kde budou probíhat stavební práce, předpokládat drobná omezení plavby. Ta se však budou dotýkat vždy pouze daného modernizovaného místa a nebudou mít vliv na celkovou plynulost plavby na Baťově kanálu. 

Technické řešení modernizace rejd plavebních komor je „šité na míru“ dle lokálních podmínek ve více variantách, podobně jako ve Vnorovech. U většiny rejd vznikne pevné vyvazovací molo na nosných sloupech vetknutých do dna vodní cesty. V případě horní rejdy plavební komory Vnorovy II, dolní rejdy plavební komory Vnorovy I a dolní rejdy plavební komory Kunovský les půjde o variantu svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím.

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 miliónů korun. Investorem akce je správce Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p.                                                                  (av)

Štítky: