Zprávy

MINUTA TICHA ZA OBĚTI PANDEMIE

Středa Březen 3, 2021
942
ilustrační foto

V pondělí 22.března uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi.
V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového
onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů. Mnohé další
oběti patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka
neuzavřel.
Jako občané, publicisté a aktivisté vyzýváme českou společnost, aby si památku
obětí pandemie připomenula. Jsme přesvědčeni, že společné sdílení smutku a
vzpomínek na oběti umožní naší společnosti lépe a důstojněji vykročit do
budoucnosti, která nás po skončení pandemie čeká. Bude v ní mnoho nových výzev,
jež se budeme muset naučit zvládat. Ale památka obětí by vyhasnout neměla.

Vyzýváme ke společné minutě ticha v pravé poledne v pondělí 22.března. Přispěje-
li k této vzpomínce vyzvánění kostelních zvonů, připomínka památky obětí v médiích

či důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty obětem z úst veřejně
působících osobností, budeme si jako společnost moci říct, že jsme nenechali zvítězit
lhostejnost a nezájem o osudy druhých.
Budeme vděčni za šíření této výzvy všemi, kteří budou respektovat, že chvíle
smutku neslouží hledání viníků či zdůrazňování jakýchkoliv dílčích zájmů. Smutek a
smrt v době pandemie už z naší společné paměti nevymažeme. Minuta ticha za oběti
pandemie má být aktem solidarity a úcty k obětem a jejich pozůstalým, ale i vděkem
za život, jehož cenu si v této době uvědomujeme víc než kdy dřív. Minutu ticha jako
velké společné gesto jsme jim všem dlužni.

dne 2.března 2021

Petr Pospíchal
Jana Hradilková
Jan Kašpárek

Štítky: