Rozhovory

„Hodonínská gynekologie se zásadně změní. Zavedeme výkony, které jsou spíše doménou klinických pracovišť,“ slibuje nový primář

Úterý Únor 15, 2022
2272
Nový primář gnekologie MUDr. Daniel Gágyor, Ph.D Foto: archiv nemocnice Hodonín

HODONÍN – Gynekologické oddělení Nemocnice TGM Hodonín má od 1. ledna 2022 nového primáře. Stal se jím MUDr. DANIEL GÁGYOR, Ph.D., který má 27 let praxe ve svém oboru. Gynekologické oddělení s dvaceti lůžky přebral poté, co bylo po smrti oblíbeného primáře MUDr. Michala Kopeckého delší dobu neobsazené. 

Jaké změny má nový šéf oddělení v plánu a co chystá? „Naše oddělení pacientkám nově nabídne specializovanou urogynekologickou diagnostiku zaměřenou na potíže s udržením moči a sestupy orgánů pánevního dna, stejně jako operační léčbu v celém spektru urogynekologických výkonů včetně nejnáročnějších laparoskopických rekonstrukcí,“ avizuje nový primář. 

Až dosud musely jezdit pacientky za podobnými výkony především do Brna. Hodonínská gynekologie se přesto u pacientek z celého okresu těší oblibě, zajišťuje jim totiž kompletní rozsah gynekologické a těhotenské péče v oblasti prevence i léčby včetně komplexní diagnostiky a léčby zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů na úrovni špičkových pracovišť České republiky. Navíc se zde provádí až 80 procent velkých operací laparoskopicky, což je v regionu ojedinělé množství. Funguje tady také pohotovostní gynekologická ambulance, a pokud chtějí pacientky při hospitalizaci více komfortu, mohou si jej dopřát na nadstandardních pokojích. 

 

Oddělení gynekologie bylo po smrti oblíbeného primáře MUDr. Kopeckého delší dobu neobsazené. Na co chcete navázat, a jaké jsou Vaše představy o řízení a rozvoji gynekologického oddělení hodonínské nemocnice?

Mým hlavním cílem je obnovit v nemocnici operační léčbu gynekologických onemocnění. Rád bych využil svých zkušeností a poskytl pacientkám hodonínského regionu operační léčbu v kompletním spektru nezhoubných gynekologických onemocnění se zaměřením na miniinvazivní vaginální a endoskopické (laparoskopické a hysteroskopické) operační přístupy.

 

Překvapilo Vás něco při nástupu do Hodonína?

Velmi mile mne překvapil entuziasmus zaměstnanců a chuť gynekologické oddělení opět obnovit.

 

Slibujete novinky v oblasti urogynekologie, další novinkou je zřízení ambulance dětské gynekologie. Bude nějak toto pracoviště zaměřené?

Ano, zaměříme se na specifická gynekologická onemocnění dětí, jako jsou například protrahovaná krvácení v období puberty (tzv. juvenilní metrorrhagie), srůsty zevních pohlavních orgánů nebo vrozené vývojové vady ženských rodidel. V indikovaných případech nabídneme také operační léčbu některých vrozených vývojových vad.

 

Od kdy bude avizovaná dětská gynekologická ambulance fungovat? 

V této chvíli jsou již zahájená jednání se zdravotními pojišťovnami, činnost dětské gynekologické ambulance bychom rádi zahájili ve druhém kvartále letošního roku. Nicméně akutní stavy jsme schopni řešit již nyní.

 

Od kolika let věku budete dětské pacientky do svého portfolia přijímat?

Ambulantní diagnostika a léčba v oboru dětské gynekologie je v indikovaných případech možná již od novorozeneckého věku.

 

Také jste naznačil, že v indikovaných případech nabídnete operační léčbu některých vrozených vývojových vad u dívek. Kam za takovými zákroky musely dívky z Hodonínska až dosud jezdit?

Vrozené vývojové vady ženských rodidel se vyskytují méně často, cca u 4-7 % žen, řada z těchto vad potíže nepůsobí a není zapotřebí je léčit. Ovšem případy vrozených uzávěrů ženských pohlavních orgánů, tzv. gynatrézií, mají typicky projevy bolestí. Diagnostika a léčba v našem regionu byla doposud doménou brněnských pracovišť.    

 

Očekáváte velký zájem také v tomto směru?

Maminky se na nás mohou s důvěrou obrátit, řadu těchto stavů jsme schopni diagnostikovat a vyřešit u nás.

 

Jak je gynekologie v hodonínské nemocnici vybavená? Odpovídají podle vás operační sály, lůžkové části oddělení a komfort při hospitalizaci pacientek nejnovějším trendům? 

Ano, základ je velmi dobrý, a to je nejdůležitější. Navíc plánujeme dovybavení novou přístrojovou technikou, mimo jiné z důvodu zmíněných nástavbových specializací. V souvislosti s plánovanými změnami nás čekají i stavební úpravy s cílem zlepšení komfortu pacientek. Jsem velmi rád, že změny mají podporu vedení nemocnice.

 

Zaznamenáváte v posledních týdnech nárůst počtu pacientek? Ozývají se vám z Hodonínska, případně i ze širšího okolí zájemkyně o konzultaci, případně se již objednávají na zákroky, o které se rozšíří nabídka hodonínské gynekologie?

V současné době je gynekologické oddělení již plně funkční, v průběhu měsíce ledna jsme již zahájili také operační léčbu. V rámci urogynekologických potíží se mi již ozvaly pacientky z Hodonínska a Olomoucka, regionu mého předchozího působení. 

 

Od kdy bude tato péče v Hodoníně dostupná? 

Také péči v urogynekologii plánujeme v plné míře nabídnout pacientkám v druhém kvartále tohoto roku.

 

Jak moc vlastně trápí pacientky právě problémy v oblasti urogynekologie? Jedná se také o nepříznivý trend posledních let?

Sestup orgánů pánevního dna postihuje až polovinu žen nad 50 let věku, a podobně je to s výskytem ženské močové inkontinence. Urogynekologické potíže souvisejí v řadě případů s počtem porodů, a také vyšším věkem prvorodiček.

 

Najít dnes volného gynekologa je vcelku problém. Má ještě gynekologie NTGM kapacitu?

Ano, kapacitu máme a budeme rádi, pokud nás pacientky na základě našich dobrých výsledků a empatického prostředí budou vyhledávat.

 

Ženy často vyšetření u gynekologa považují za nepříjemné, a tak jej v řadě případů odkládají. Jaké to může mít následky?

Gynekologická preventivní vyšetření doporučujeme pravidelně, a to u všech žen a dívek starších 15 let či dívek s již zahájeným intimním životem. Naneštěstí řada onemocnění může v počátku probíhat bezpříznakově a vyvinout se v obtížně léčitelné či neléčitelné onemocnění. Prevence není vše řešící, ale je mimořádně důležitá z hlediska záchytnosti velké většiny onemocnění.

 

Kdy je již opravdu nutné gynekologa vyhledat?

O většině životních událostí si rozhodujeme sami. Pacientkám bych určitě doporučil, aby na prevenci ve vlastním zájmu dbaly. Velmi podezřelé jsou v gynekologii příznaky dlouhodobého, byť slabého krvácení z pochvy či příznaky zvětšení v oblasti podbřišku.

 

Je v posledních letech patrný v této oblasti nějaký nepříznivý trend? A naopak, co spatřujete jako trend pozitivní?

Socio-ekonomické faktory v naší vyspělé společnosti vedou k posunu průměrného věku rodiček do stále vyšších věkových skupin, je to jeden z důležitých faktorů výskytu poporodního poškození pánevního dna a jeden z důvodů rozvoje oboru urogynekologie a trendu podrobného studia stávajících a vývoje nových rekonstrukčních operačních metod.  Pozitivním trendem v mém oboru je nepochybně intenzivní vývoj v diagnostice a léčbě zhoubných onemocnění.

 

Co byste popřál svému novému pracovišti a pacientkám hodonínské gynekologie?

Abychom měli velmi dobré medicínské výsledky, pacientky se u nás cítily dobře a měly k nám důvěru. Stejně tak bych přál hodně spokojenosti i našim zaměstnancům.

 

VIZITKA

MUDr. Daniel Gágyor, Ph.D., se vedle všeobecné gynekologicko-porodnické praxe dosud účastnil i řady vysoce specializovaných výkonů v rámci gynekologie a porodnictví. Dostal se tak k oborům, které jej nejvíce zajímaly, tedy k urogynekologii a diagnostice a léčbě vývojových vad.

Od roku 2015 působil na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde zastával funkci vedoucího lékaře a postupně získal nástavbové atestace v oborech urogynekologie a gynekologie dětí a dospívajících. V roce 2021 ukončil doktorandské studium obhajobou dizertační práce na téma v oboru urogynekologie.

Štítky:

rozhovor