Zprávy

Hodonín má rozpočet na příští rok. Počítá s novými investicemi za dvě stě milionů korun

Pondělí Prosinec 14, 2020
695

HODONÍN – Do příštího roku vstoupí město Hodonín s vyrovnaným rozpočtem. Schválili jej zastupitelé města na své schůzi 8. prosince. Na nové investice město plánuje vydat 204,5 milionu korun.

Rozpočet počítá s příjmy i výdaji ve výši 678,1 milionu korun. 

„V letošním roce bylo velmi obtížné rozpočtovat daňové příjmy v situaci koronavirové krize i nedokončeného projednávání tzv. daňového balíčku v Parlamentu ČR. Nicméně schválený rozpočet je tradičně na příjmové stránce opatrnější a zastupitelům jsme představili i řešení dopadů daňového balíčku v různých variantách, byť poslední vývoj v Senátu ČR je pro obce velmi příznivý,“ objasňuje sestavení rozpočtu místostarosta města a garant za ekonomiku Ladislav Am-
brozek. „Počítáme i se zapojením úspor z letošního roku ve výši 65 milionů korun. Díky zodpovědnému hospodaření a úsporám z minulých let bude město i v roce 2021 významně investovat, což obyvatelé města určitě ocení,“ doplňuje místostarosta.

I v této složité době tak město nehodlá snižovat stavy zaměstnanců, může zachovat dotace a podpořit vlastní i jiné organizace a také investovat do nových projektů. „V příštím roce počítáme opět s podporou školských příspěvkových organizací, sociálních služeb, prorodinných aktivit, sport mládeže i dospělých, kultury a cestovního ruchu. Na tyto dotace předpokládáme vynaložit 119 milionů korun, to je o 4 miliony více než loni,“ přibližuje detaily rozpočtu starosta města Libor Střecha. 

Na nové investice plánuje hodonínská radnice využít 204,5 milionu korun.                                                                                    

(jh,av)