Zprávy

Dům s pečovatelskou službou v Kyjově si s druhou vlnou poradil

Úterý Listopad 24, 2020
986
Péče o covid pozitivní uživatele v DPS Kyjov. (Foto: archiv CSS

KYJOV – Dům s pečovatelskou službou na Palackého ulici spravuje 69 převážně jednopokojových bytů určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V současné době zde žije 71 klientů. Organizace má 31 zaměstnanců, z toho je 17 pečovatelek pro přímou péči, včetně sociálních pracovnic. Pracovníci zajišťují služby pro více jak 100 uživatelů pečovatelské služby každý den od 7.00 do 20.00 hodin, po dohodě i déle.  Protože v některých zařízeních pro seniory v České republice je z důvodů kovidové nákazy situace velmi složitá, položili jsme ředitelce Centra sociálních služeb Kyjov, jehož součástí je i DPS, Janě Trnečkové několik otázek. 

Jak jste zvládli nákazu covid-19 v DPS, kolik uživatelů a zaměstnanců se nakazilo?

Jarní měsíce jsme zvládli dobře, jelikož u klientů ani personálu se nákaza neprojevila. Ale natrénovali jsme si práci v krizovém režimu, což v podzimních měsících bylo velké plus, protože jsme věděli, jak můžeme fungovat a co určitě bychom nezvládli. 

Nákaza se projevila nejdříve u klientů, poté byl nakažen i personál. V prvních dnech bylo v karanténě 6 pečovatelek, kde pouze u dvou se prokázal COVID 19. Do dnešního dne prošlo nákazou 7 klientů a 6 pečovatelek.

Jak řešíte nedostatek personálu? 

V první fázi, kdy šest pečovatelek bylo v 10denní karanténě, nám vypomohly studentky s paní učitelkou ze Středního odborného učiliště Kyjov. Byla to velmi vítaná pomoc, protože víceméně ze dne na den byl ochromen provoz pečovatelské služby. Pomohly nám přestát krizi a poté k nám dochází jako dobrovolnice a vypomáhají u klientů v Domě s pečovatelskou službou. 

Platí i v Domě s pečovatelskou službou zákaz návštěv? 

Nás se zákaz návštěv netýká. Opatření jsou stejná jako na jaře, což je spíše žádost a apel na obyvatele DPS a jejich rodinné příslušníky, aby dodržovali veškerá hygienická pravidla. Z toho důvodu jsme u každého vchodu do budovy nainstalovali stojany s dezinfekcí. Dalším požadavkem bylo, aby se obyvatelé neshromažďovali ve společných prostorách a aby rodiny chodily na návštěvy v omezeném počtu. 

Zachytila jsem informaci o koupi vítaného pomocníka, tzv. schodolezu. 

V rámci projektu „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v CSS Kyjov, p. o.“, který je spolufinancován Evropskou unií a ze kterého byl zakoupen i osobní automobil pro denní stacionář, jsme vysoutěžili i schodolez, který pomůže našim klientům překonat bariéry. Součástí dodávky projektu bude i modernizace prádelny a obnova myček ve výdejně stravy a na mytí jídlonosičů. 

Součástí Centra sociálních služeb Kyjov je azylový dům pro matky s dětmi a denní stacionář.  Ty také fungují dál?

Sociální služby nebyly pozastaveny jako na jaře, proto i v této covidové době se snažíme pomáhat rodinám s dětmi, ať už materiální pomocí nebo s vyřizováním úředních záležitostí, a také do denního stacionáře nám dochází klienti. S těmi byly naplánovány vycházky do přírody a již nyní se připravují na blížící se advent.       (Marie Budíková)