Zprávy

750 let vzniku Rohatce si připomenuli stejným číslem počtu výsadby stromků

Úterý Listopad 24, 2020
640
které budou mít později pěknou životní vzpomínku. Mohou být příkladem pro další svoje vrstevníky. (Foto: archiv obce)

ROHATEC – Obec u Hodonína si v letošním roce připomíná 750 let od první písemné zmínky. Od počátku roku se všechny akce nesly v duchu tohoto výročí. Mnoho naplánovaných kulturních a sportovních akcí však muselo být kvůli koronaviru přesunuto na neurčito, nebo zrušeno. Týkalo se to třeba Oblastní výstavy vín z celého Podluží. Radnice naplánovala k uctění výročí také jeden velmi netradiční skutek, a to vysadit přesně tolik nových stromů, kolikáté je výročí obce. V době plného omezení nebylo zcela jednoduché takovou akci provést, ale nakonec se šlechetný záměr uskutečnil. Pozitivní zpráva v této divné covidové době.

„Na tuto obrovskou výsadbu se nám podařilo získat finance ze tří různých dotačních titulů, které podporují sázení stromů, a tak nám bylo líto tuto krásnou vzpomínku budoucím generacím odpískat,“ sdělil NOVÉMU SLOVÁCKU první muž Rohatce, Jarmil Adamec.

Výsadba proběhla ve třech různých lokalitách a je velmi pestrá.

V jedné části vznikl sad starých odrůd, v jiné sázely maminky s dětmi z Kolonie vzrostlé stromy v blízkosti dětského hřiště pro budoucí stín. Největší počet stromů vytvoří jedlý park, liniovou a lesostepní výsadbu v blízkosti sběrného dvora, hned na konci ulice Větrná. Celá akce by nešla bez výrazné pomoci rohatecké komise životního prostředí a ochotných obecních zaměstnanců,“ doplňuje pochvalně starosta Adamec.

S velkou výsadbou mají v obci již velkou zkušenost. V roce 2018 u příležitosti výročí 100 let založení Československa vysadili Rohatčané na tuto počest alej u vodárny v počtu rovné stovky vzrostlých stromů a to zejména javorů a lip. 

„Byla to skvělá akce, které se zúčastnily všechny spolky, svůj strom sadili rodiče nových občánků i každá třída školky a školy. Nepamatuji si, kdy by se v obci sešlo tolik lidí a pomohlo dobré věci jako tehdy,“ vzpomíná Tomáš Vlach, radní a zástupce firmy Lesy Horňácko, která u obou akcí pomáhala nejen s materiálem. 

Lidé z Rohatce a jejich děti jistě v budoucnu ocení tento rozsahem velmi netradiční nápad. Každý strom v blízkosti kterékoliv obce má svou neocenitelnou funkci. Každý strom pomáhá.                      (av)